PDF

BOJOVNÍK – dvojtýždenník antifašistov

ROČNÍK 2022

ROČNÍK 2021

Všetkých 26 čísiel ako tlačených tak aj elektronických novín dvojtýždenníka Bojovník bolo podporených z dotácie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ďakujeme!

Predplatné

Zmenu adresy, nové objednávky, zrušenie odberu tlačenej verzie Bojovníka, prosím, zasielajte priamo na adresu distribútora podľa príslušného okresu (zoznam adries), nie na adresu redakcie.

Bojovníka si môžete predplatiť prostredníctvom Slovenskej pošty.

ARCHÍV

BOJOVNÍK 2020

BOJOVNÍK 2019

BOJOVNÍK 2018