Redakcia – kontakty

MenoFunkciaTelefónne čísloEmail
BOJOVNÍKredakcia – Štúrová 8, 81102 Bratislava
Lýdia Kokavcovášéfredaktorka novín Bojovník redakcia@bojovnik.eu
Martin Krnozástupca šéfredaktora novín Bojovníkmartin.krno1@gmail.com
Braňo Ondrušredaktor novín Bojovníkbrano@bojovnik.eu
Ján Rohár editor webu Bojovnik.eu, redaktor novín Bojovník 0910 257 665media@szpb.sk
Sofia Prétorováredaktorka novín Bojovník0915 091 250pretorova@bojovnik.eu
Boris Mackoredaktor novín Bojovníkmacko@bojovnik.eu
Branislav Balogh redaktor dvojtýždenníka Bojovník, webový editorbalogh@bojovnik.eu