Redakcia – kontakty

MenoFunkciaTelefónne čísloEmail
BOJOVNÍKredakcia – Štúrová 8, 81102 Bratislava02/38 10 49 48
Branislav Ondruššéfredaktor dvojtýždenníka Bojovník redakcia@bojovnik.eu
Martin Krnozástupca šéfredaktora dvojtýždenníka Bojovníkmartin.krno1@gmail.com
Ján Rohár editor webu Bojovnik.eu, redaktor dvojtýždenníka Bojovník 0910 257 665media@szpb.sk
Sofia Prétorováredaktorka dvojtýždenníka Bojovníkpretorova@bojovnik.eu
Lenka Želonkováredaktorka dvojtýždenníka Bojovníkzelonkova@bojovnik.eu
Boris Mackoredaktor dvojtýždenníka Bojovníkmacko@bojovnik.eu
Branislav Balogh redaktor dvojtýždenníka Bojovník, webový editorbalogh@bojovnik.eu