Kategória: Príhovor

Žongléri slov

Martin Krno V poslednom čase sa nadmerne používajú termíny viažuce sa na históriu spred osemdesiatich rokov. Najmä politici to robia nenáležite,…

Poriadna odvaha

Braňo Ondruš Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré majú v pomere k počtu obyvateľov najviac ľudí s ocenením Spravodlivý medzi národmi. Udeľuje sa tým,…