Kategória: Recenzia

Ešte o statočnosti žien

Útla knižka českej autorky Jitky Neradovej s názvom Statečnost je ženského rodu (Toužimský a Moravec, 2022) nás presúva do obdobia protektorátu, tesne po atentáte na Reinharda Heydricha. Opisuje spolu trinásť osudov statočných…

Rady vedcov americkým prezidentom

George Friedman založil v USA súkromnú spravodajskú agentúru Strategie Forecasting (STRAT-FOR). Označuje sa za tieňovú CIA a zaoberá sa medzinárodnými vzťahmi, strategickým plánovaním, modelovaním a prognostikou. G. Friedman a ďalší…