Kategória: Kultúra

Ľudovít Varga

Ľudovít Varga (1917-1945). Nadaný umelec sa narodil 27. januára 1917 v Merašiciach neďaleko Hlohovca. Študoval na reálnom gymnáziu v Nitre a Učiteľskom ústave v Modre.

Majstri o Krompašskej vzbure

Moderné poňatie historického žánru v slovenskom výtvarnom umení sa rodil na báze sesterskej témy protifašistického odboja – Krompašskej vzbury z 21. februára 1921. Žiaľ, 100. výročie drámy, ktorá si vyžiadala…

Ján Novák

Ján Novák (1921 – 1944). Toto meno spolu s menami ďalších výtvarníkov, ktorí zahynuli počas SNP a oslobodenia, Ľudovítom Vargom a Arnoldom Petrom Weisz-Kubínčanom uvádza v sieni Umeleckej besedy Slovenska…

Viliam Chmel

VILIAM CHMEL (1917 – 1961) patrí k výtvarníkom, ktorých možno jednoznačne nazvať umelcami odboja. Narodil sa v slovenskej rodine v Temešvári (dnes v Rumunsku), strednú školu absolvoval v Turčianskom sv.…

Anton Hollý

A. Holly vlastna karikatura pri jeho 50. narodeninach PhDr. Ladislav Skrak ANTON HOLLÝ (1915 – 1989), akademický maliar, grafik, karikaturista, nositeľ Radu SNP I. triedy a spoluzakladateľ Skupiny výtvarných umelcov 29.…