Read Time:1 Minute, 31 Second

Príhovor novozvoleného predsedu oblastnej organizácie v Trenčíne Miroslava Malaya.

Ján Rohár

V reakcii na neadekvátne správanie niektorých predstaviteľov štátu voči SZPB musí Zväz ukázať, že „je pokračovateľom odkazu priamych účastníkov boja s fašizmom a má podporu verejnosti“. Uviedol to vo svojej správe končiaci predseda oblastnej organizácie v Trenčíne Ján Holička.

Príhovor Jána Holičku

Na jeho slová nadviazal aj tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer. Zdôraznil, že Zväz nie je len občianske združenie, ale má svoje poslanie a odkaz, aby sme nikdy nedopustili opakovanie minulosti. Keďže po pandémii sa SZPB postupne vracia do škôl, je potrebné podporiť aj existenciu menších základných organizácií, pretože aj menší kolektív môže výrazne pozitívne ovplyvňovať činnosť v obci. Jednou z aktivít, ktorou sa oblastná organizácia snaží získavať väčšie povedomie u verejnosti sú Pochody nesmrteľného pluku na Jankovom vŕšku. Bol vyrobený aj špeciálny odznak partizánskej brigády Jána Žižku.

Príhovor Viliam Longauera

Vďaka výbornej spolupráci so samosprávou v Uhrovci, v Bánovciach nad Bebravou či so samosprávnym krajom sa podarilo obnoviť partizánske bunkre v Uhrovci, pamätné vojnové hroby v Kšinnej alebo zabezpečiť znovuotvorenie Múzea partizánskej brigády Jána Žižku v Bánovciach nad Bebravou. V ňom zorganizovali aj výstavu literárnych prác študentov. Medzi prítomnými bol aj primátor Bánoviec nad Bebravou Róbert Gašparík, ktorý je zároveň tajomníkom miestnej ZO SZPB. V mene Trenčianskeho samosprávneho kraja sa účastníkom prihovoril ďalší člen SZPB a podpredseda kraja Michal Bartek. Pripomenul, že práve Trenčiansky samosprávny kraj a župná škola v Bánovciach nad Bebravou budú hostiteľmi nadchádzajúceho 18. zjazdu SZPB. Za Klub generálov Slovenska vystúpil generál Svetozár Naďovič s posolstvom „nezabudnúť ani na jediného padlého bojovníka“. Výstava venovaná česko-slovenskému odboju, ktorú pripravil Klub vojenskej histórie protifašistického odboja spoločne so ZO SZPB Trenčín gen. Goliana bola dôstojnou bodkou za zaujímavou oblastnou konferenciou. Novým predsedom oblastnej organizácie sa stal MUDr. Miroslav Malay, ako predsedu SZPB navrhli delegáti Viliama Longauera. 

Galéria

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.