Read Time:38 Second

Príhovor predsedu oblastnej organizácie Ružomberok Róberta Fajtu.

Štefan Novák, tajomník ZO SZPB Dolný Kubín

Oblastná konferencia v Ružomberku sa zaoberala činnosťou základných organizácií SZPB na dolnom Liptove a Orave. Dôležitou úlohou je pokračovať v rozširovaní pôsobnosti SZPB v rámci Oravy aj na jej severné okresy Tvrdošín a Námestovo, kde Zväz doteraz nemal pokrytie.

Koncom roka 2022 vznikla v okrese Tvrdošín nová ZO Trstená a v krátkom čase sa plánuje utvoriť aj nová ZO v Námestove. Znovuzvolený predseda Róbert Fajta veľmi pozitívne hodnotil spoluprácu SZPB s predstaviteľmi samospráv a občianskymi združeniami. Vyzdvihol potrebu zapojiť do aktivít Zväzu aj mladú generáciu. Okrem podpredsedu ÚR SZPB Juraja Drotára sa na rokovaní zúčastnili prizvaní hostia, predstavitelia samosprávy a občianskych združení. (Pozn. red.: Za predsedu SZPB v Ružomberku navrhli Viliama Longauera.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.