Read Time:1 Minute, 56 Second

S hlbokým znepokojením prijalo predsedníctvo OblV SZPB v Banskej Bystrici informáciu o aktivitách viacerých členov občianskej platformy Nie v našom meste proti pomníku padlým Červenoarmejcom a vojakom Rumunskej armády na Námestí SNP, ktorý je symbolom úcty k osloboditeľom Banskej Bystrice.

„Sme prekvapení,“ hovorí sa v stanovisku, „že sa členovia uvedenej platformy zamerali na vedomé skresľovanie histórie na Slovensku v kontexte so súčasnou vojnou na Ukrajine. Vedenie SZPB hneď na začiatku odsúdilo ruskú inváziu a označilo ju za jednoznačné porušenie medzinárodného práva. Tá však s obeťami bojov proti nemeckému nacizmu nemá nič spoločné, iba ak to, že vedľa seba umierali Červenoarmejci – Rusi, Ukrajinci, Kazachovia, príslušníci ostatných národov vtedajšieho ZSSR a ďalší bojovníci proti nacizmu a fašizmu.“

Vo vyhlásení sa konštatuje, že na oslobodení Banskej Bystrice sa popri príslušníkom sovietskej armády zúčastnili aj rumunskí vojaci generála Nicolae I. Dăscălesca z 2. ukrajinského frontu. Poďakovanie za ich obete je zaznamenané na tzv. čiernom obelisku. Aj tento nápis chcú novodobí tvorcovia histórie spolu s pamätníkom odstrániť?!

„Nám, bojovníkom proti fašizmu, je jasné, že súčasná rusfóbna atmosféra zapríčinená ruskou inváziou na Ukrajine nahráva demagogickým interpretáciám dejinných faktov a že im viac ako samotný obelisk prekážajú sovietske symboly a nápis v azbuke. Až teraz to začali vnímať ako čosi, čo reprezentuje ruskú propagandu,“ tvrdí sa v prijatom dokumente.

„Členom platformy Nie v našom meste odkazujeme, že nebyť obetí padlých za naše oslobodenie ani oni by tu neboli, lebo o osude slovanských národov sa v zámeroch nemeckých nacistov už dávno rozhodlo. Odporúčame, aby sa vrátili k podstate činnosti, ktorú deklarovali pri svojom vzniku roku 2014 a pôsobenie opäť nasmerovali na spoločný boj proti neofašizmu a prejavom nenávisti.“

V stanovisku sa zdôrazňuje, že oblastná organizácia SZPB sa vždy s plným odhodlaním postaví proti akýmkoľvek pokusom o účelové prepisovanie historických faktov týkajúcich sa oslobodeneckej misie Spojencov protihitlerovskej koalície počas 2. svetovej vojny. Súčasne vyjadruje presvedčenie, že pokiaľ existuje pamäť národa sú odsúdené k nezdaru všetky pokusy dezinterpretovať fakty o oslobodení mesta SNP a celej našej vlasti, ako aj akékoľvek zámery odstrániť pomníky padlým hrdinom boja proti nemeckému nacizmu a fašizmu.

(Zo stanoviska predsedníctva OblV SZPB Banská Bystrica 17. mája 2023)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.