Read Time:1 Minute, 34 Second

Delegáti na konferencii v Piešťanoch. Prvá zľava nová tajomnníčka OblV SZPB Alena Lipková, tretí zľava jeho podpredseda Dušan Chlapík.

Martin Krno

Foto Peter Baroš

Oblastná konferencia SZPB v Piešťanoch sa predsa len konala! Až na svetlé výnimky (napr. Prašník) totiž počas Covidu život organizácie už aj tak s prestarnutým členstvom zamrzol. Vzápätí dostala ďalšiu ranu: krátko za sebou zomreli tajomníčka a predseda OblV.

Za nefunkčný výbor sa podujal situáciu skonsolidovať Ľubomír Pastucha, pričom mu pomáhali pracovníci ÚR SZPB, predovšetkým jej podpredseda Jozef Ťažký. Ten v príhovore k delegátom otvorene povedal: „Máte iba dve možnosti. Buď sa oblastná zruší a vaše základné organizácie prestúpia do Trnavy či Nového Mesta nad Váhom, alebo zomknete svoje rady a znovu naštartujete.“

So správou komentujúcou uplynulé ťažké obdobie i následné kroky vystúpil Pastucha. Aj z následnej diskusie vyplynulo, že delegáti preferujú druhý variant. Potom sa debata krútila okolo toho, kto sa postaví na čelo oblastnej organizácie, lebo všetci navrhnutí to odmietali odvolávajúc sa na svoj zdravotný stav alebo zaťaženie aktivitami v iných združeniach.

Napokon prítomní presvedčili Ľubomíra Pastuchu, aby sa ujal funkcie predsedu OblV. Podpredsedom sa stal Dušan Chlapík. Nový oblastný výbor zvolil za tajomníčku Alenu Lipkovú. Za hlavnú úlohu v najbližších mesiacoch si vytýčili dotiahnuť presnú evidenciu členskej základne, nadviazať na obľúbené podujatia z minulosti, no prichádzať i s novými projektami, vďaka ktorým by mohli prijímať nových členov najmä z mladších ročníkov.

So zásadným príhovorom o politickom dianí na Slovensku a o aktuálnom poslaní Zväzu vystúpil Peter Weiss, ktorého opätovne zvolili za člena ÚR SZPB. Na post predsedu Zväzu jednomyseľne navrhli Jozefa Ťažkého.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.