Read Time:54 Second

Ocenený sochár Ladislav Sabo, v pozadí vedenie oblastnej organizácie Galanta a Norbert Lacko (vpravo).

Ján Rohár

Oblastná organizácia Galante pôsobí na území až troch krajov. Má za sebou úspešné štyri roky. Opätovne zvolený predseda Jozef Jánsky ocenil spoluprácu so samosprávou, najmä s mestom Sládkovičovo, ktoré je veľmi nápomocné aj napriek neexistencii miestnej ZO.

Na vysokej úrovni je aj spolupráca s Trnavským samosprávnym krajom, so Židovskou náboženskou obcou a Múzeom Holokaustu v Seredi. Práca s mladými ľuďmi patrí k prioritám oblastnej organizácie. Deti a mládež sa aktívne zapojili do súťaže Medzníky druhej svetovej vojny. V celoslovenskom kole v roku 2019 tam získalo družstvo z Galanty výborné druhé miesto. Zúčastnili sa aj na virtuálnej aktivite Kytica 75. ruží. Prítomných pozdravil tajomník Matice slovenskej Peter Schvantner, ÚR SZPB na konferencii zastupoval podpredseda Norbert Lacko. Oblastná konferencia ocenila aj prácu a prínos sochára Ladislava Saba. Za svoju aktivitu pri rekonštrukcii pamätníkov oslobodenia bol ocenený medailou III. stupňa Za obetavú prácu. Ladislav Sabo je aj autorom známeho diela, pamätníka leteckej tragédie v Hejciach. Za predsedu SZPB navrhli delegáti Viliama Longauera.

Galéria

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.