Read Time:1 Minute, 6 Second

Celkový pohľad na delegátov počas rokovania

Vasiľ Hudák, OblV SZPB Bardejov

Foto: Marek Duleba

Podľa predsedu oblastnej organizácie SZPB Artema Fecka môže byť mesto Bardejov pod vedením primátora Borisa Hanuščaka príkladom starostlivosti o pamätníky venované padlým bojovníkom proti fašizmu.

Delegáti Oblastnej konferencie pri kladení venca a kytíc pri Pamätníku vďaky.

Napríklad na zrekonštruovanom Pamätníku vďaky a priateľstva na námestí SNP sa objavili nové pamätné tabule. Sú na nich vytesané mená občanov okresu, ktorí sa zaslúžili o našu slobodu a mnohí položili aj vlastné životy. Keďže pamätníky sú symbolom bojovnosti a odvahy našich predkov bojujúcich za slobodu, je našou povinnosťou chrániť ich a prostredníctvom nich približovať históriu bojov súčasnej a budúcej mladej generácii.

Rokovanie Oblastnej konferencie SZPB počas diskusie

V tejto súvislosti delegáti podporili aj vyhlásenie členov ZO SZPB Bardejov II. k súčasnej politickej situácii. Vyzývajú, aby sme neboli ľahostajní a nedovolili pošliapavať bojové tradície nášho národa. Bardejovskej organizácii sa darí propagovať svoje aktivity. Príkladom môže byť publikácia s názvom Nikto nie je zabudnutý, ktorú vydala Oblastná organizácia SZPB v Bardejove a v tomto čase sa dostáva medzi členov, do škôl a knižníc. Medzi hosťami nechýbal primátor Bardejova Boris Hanuščak či predseda OO JDS Juraj Philippi. Za kandidáta na predsedu SZPB bol navrhnutý Jozef Ťažký, ktorý sa zasadnutia rovnako zúčastnil ako hosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.