Read Time:38 Second

Marián Lukáč, OblV SZPB Michalovce

Rokovania oblastnej konferencie v Michalovciach sa ako hosť zúčastnil predseda SZPB Pavol Sečkár. V rámci slávnostnej časti rokovania odovzdal pamätné medaily Miroslavovi Pregovi a Anne Zabloudilovej, obom pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú prácu. Pavol Sečkár im súčasne vyslovil úprimné „ďakujem“ a delegáti ocenili ich prácu pre Zväz potleskom.

Mesto Michalovce na rokovaní zastupoval viceprimátor mesta Jozef Sokologorský, zúčastnili sa aj zástupcovia OS SR. Delegáti konferencie zvolili aj staronové vedenie v zložení Miroslav Prega – predseda, Anna Zabloudilová – podpredsedníčka a Marián Lukáč –  tajomník. O kandidátovi na predsedu SZPB nerozhodovali. Na záver rokovania sa predseda Pavol Sečkár poďakoval všetkým prítomným delegátom za účasť, poprial im pevné zdravie a pevnú ruku pri voľbe nového predsedu a Ústrednej rady SZPB.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.