Read Time:1 Minute, 1 Second

Oblastná konferencia v Medzilaborciach, zľava Vladimír Šmiga, Benjamín Blaha, Vasiľ Jacečko, primátor Vladislav Višňovský, Vladimír Kokuľa a Jozef Antal 

Jozef Antal, OblV SZPB Medzilaborce

Foto A. Kurečka

Výbornú spoluprácu so SZPB vyzdvihol primátor mesta Medzilaborce Vladislav Višňovský. Aj on umožnil, aby sa konferencia uskutočnila práve v zasadačke mestského úradu. Za úzku spoluprácu so Zväzom bol primátor ocenený pamätnou medailou Za obetavú prácu pre SZPB III. stupňa.

V úvode konferencie člen predsedníctva ÚR SZPB Benjamín Blaha priblížil činnosť a aktuálne výzvy Zväzu v uplynulom období. Delegáti sa zhodli na nevyhnutnosti nepodliehať tendenčnému výkladu dejín boja za oslobodenie, ale pravdivo informovať a budovať tak zdravé vlastenectvo a vzťah mladých k národným dejinám. K tomu má viesť žiakov aj súťaž Medzníky 2. svetovej vojny, ktorá sa uskutočnila koncom apríla.

Zástupcovia SZPB z Čabiny, Radvane či Habury priblížili činnosť svojich organizácií. V strednodobom horizonte sa plánujú revitalizačné práce na pamätníku v obci Habura a hrobového miesta Váňa a Šura. Delegáti zvolili za predsedu oblastnej organizácie Vladimíra Kokuľu. Ako jednu z hlavných úloh si predsavzal obnoviť ZO v prvej oslobodenej obci na Slovensku, v Kalinove. Prítomní ho odmenili búrlivým potleskom.Na poste tajomníka zostáva Jozef Antal, v ÚR bude oblasť zastupovať Vladimír Šmiga, predseda ZO v Medzilaborciach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.