Read Time:51 Second

Ján Rohár

Kultúrny dom v Hurbanove sa stal miestom konferencie Oblastnej organizácie SZPB Nové Zámky. Nepochybne najvýznamnejším hosťom bol prezident FIRu a predseda MAESZ-u Vilmos Hanti.

V príhovore vyzdvihol činnosť Oblastnej organizácie SZPB Nové Zámky, ktorá vzhľadom na svoju geografickú polohu  región úzko spolupracuje aj s maďarskými antifašistami. Hanti sa ako prezident FIR, ale aj predseda MAESZ-u pravidelne zúčastňuje podujatí na Slovensku vrátane aktivít pri príležitosti SNP či Medzinárodného dňa obetí holokaustu. 

Medzi ďalších hostí patrili György Mészáros, viceprezident MEASZ-u, Zoltán Radocz, tajomník MEASZ-u v Budapešti či Mária Hamranová, viceprimátorka Hurbanova. Predseda Klubu generálov Slovenska Peter Vojtek je pravidelným účastníkom aktivít SZPB v regióne a spoluprácu s Klubom zhodnotil veľmi pozitívne. Riaditeľka ZŠ Nám. Konkolyho-Thege Nataša Ďurišová poďakovala za pomoc pri organizovaní besedy s Vladimírom Strmeňom. Skonštatovala, že toto podujatie zvýšilo záujem žiakov o účasť v projekte Kytica 75.ruží, o čom svedčia príspevky v zborníku. Vystúpenie hostí ukončil tajomník ÚR Viliam Longauer. Delegáti ho navrhli za predsedu SZPB.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.