Read Time:2 Minute, 27 Second

Jozef Mravík, predseda ZO SZPB Partizánske

Na výročnej členskej schôdzi našej organizácie sa zúčastnilo takmer 60% zo 106 členov. Medzi nimi nechýbala ani účastníčka SNP Agneša Minárová, hosťom bol aj primátor Jozef Božik. Pre pandémiu sme sa zúčastňovali najmä podujatí, ktoré organizovalo mesto. V tejto súvislosti sme požiadali primátora o pomoc pri starostlivosti o hrob jedného z hlavných organizátorov protifašistického partizánskeho hnutia na Ponitrí Albína Grznára.

Naši členovia nechýbali ani na oslavách SNP v Banskej Bystrici, na Jankovom vŕšku, vojenskom cintoríne Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši, na Slavíne či pochode Náučným partizánskym chodníkom Skýcovom a Zlatnom. Navštívili sme Areál slovenských kultúrnych pamiatok, povstaleckú obec Čierny Balog, Múzeum partizánskej brigády Jána Žižku v Bánovciach nad Bebravou, pamätník Brezina a Veľkú a Malú Skalku pri Trenčíne. Tričkom s logom SZPB sme za aktivitu ocenili Danielu Turčekovú, Máriu Palušovú a Martu Hudečekovú. Čestné ocenenia dostali Angela Siakelová, Jarmila Hučková, Ladislav Paluš, Margita Slivková a Vlasta Štefáková.

Medzi najväčšími na Slovensku

Za presadzovanie odkazu SNP a ochotu a obetavosť urobiť viac ako iní, za podiel na rozvoji našej ZO a rozkvet a prosperitu  nášho mesta udelila ÚR SZPB medailu III. stupňa M. R. Štefánika Anne Badinskej. Agneši Minárovej udelilo MO SR pamätnú medailu pri príležitosti 104. výročia ukončenia  1. svetovej vojny za osobnú pomoc partizánom skýcoveckej a  zlatomoraveckej oblasti.

V rokoch 2020 až 2022 nám pribudlo 24 nových členov a umrelo 15. Sme tak najpočetnejšou ZO v prievidzskej oblasti, 15. na Slovensku a v prepočte na počet obyvateľov mesta 10. v celej SR. Ako druhí sme pred vyše rokom založili Klub mladých priateľov SZPB na čele s Marekom Schӧnom. Aj takto sa odráža neustála aktívna podpora zo strany primátora Jozef Božika, ktorá si zaslúži našu vďaku. Opačne hodnotíme postoje členov vlády k SZPB, (ne)morálne prešľapy ministra Naďa, nedostatočnú finančnú podporu SZPB.

Napokon naše poďakovanie patrí za účinnú podporu, informovanie členov a verejnosť o aktivitách a zámeroch ZO redakciám TEMPO a Bojovník.

Všetci členovia nášho klubu mladých sa môžu pochváliť dekrétom. foto autor

Šikovní mladí

Pokiaľ ide o ďalšiu činnosť, okrem účasti na tradičných oslavách chceme zorganizovať Pochod vďaky osloboditeľom s Klubom mladých priateľov SZPB, mestom a školami, vyhlásiť vedomostnú súťaž k oslobodeniu mesta, získať nových členov spomedzi mladých, požiadať o prostriedky na opravu pamätníkov, pamätných miest a vojnových hrobov podľa zákona č. 130/2005 Z. z.

Je dobré, keď šikovní mladí ľudia hovoria ostatným, za čo demonštrovať, proti čomu protestovať, prečo a čo správne definovať, usilovať sa vidieť príčiny a chápať a predvídať následky – a to všetko dokázať povedať a napísať v rodnom jazyku. Máme však pocit, že hlas starších a starých už tak dobre nepočuť. No nemali by sme ostať nevšímaví a mali by sme mladým pomáhať udržiavať presvedčenie a nádej. Veď sú schopní a dokážu to.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.