Read Time:1 Minute, 5 Second

Zdenko Marton odovzáva medailu M. R. Štefánika III.stupňa Jánovi Koczkovi. foto autor

Ján Rohár, člen výboru ZO SZPB Senec

Výročnú členskú schôdzu našej ZO využili bývalý primátor a poslanec BSK Dušan Badinský či učiteľka dejepisu Dominika Marčanová na vstup do našich radov. Krátko pred zasadaním sa naopak konal pohreb nášho najstaršieho člena Ladislava Neuwirtha a len pár týždňov pred tým ZO opustila aj najstaršia členka Zuzana Bacigálová.

Za posledný rok sme okrem iných podujatí zorganizovali tradičný beh oslobodenia, poznávací zájazd po stopách SNP a oslobodenia, súťaže a besedy pre mládež a nechýbali sme na oslavách 30. výročia prijatia Ústavy SR. Tajomníčka OblV Bratislava Katarína Frišová vyzdvihla aktivity ZO SZPB a požiadala jej členov, aby sa vo väčšej miere zapájali aj do aktivít oblastnej organizácie. Predseda partnerskej ZO SZPB Nový Svet Štefan Hrubý sa nám poďakoval za aktívnu účasť na ich oslavách SNP, ktoré sú každoročne najväčšie v seneckom okrese.

Odchádzajúci člen výboru Ján Koczka a odchádzajúca pokladníčka Irma Farkašová si prevzali medailu M. R. Štefánika III. stupňa. Staronovým predsedom sa stal Zdenko Marton. Pamätnú plaketu za výraznú pomoc pre ZO získal aj bývalý primátor mesta Dušan Badinský. V tomto roku o. i. usporiadame besedu s účastníčkou SNP Annou Bergerovou i školské a mestské kolá súťaže Medzníky druhej svetovej vojny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.