Read Time:55 Second

Konferencia v Žiari nad Hronom, zľava J. Ťažký, Ľ. Jančo, odmenená V. Lehoczká, J. Bulko

Jozef Ťažký, podpredseda SZPB

Priebeh oblastných konferencií v Poprade, Brezne a Žiari nad Hronom, na ktorých som sa zúčastnil ako kandidát, bol mimoriadne kultivovaný.

Teší ma, že aj po pandemickej prestávke sme spoločne mohli hodnotiť množstvo aktivít, ktoré organizácie v regiónoch vykonávajú. Rovnako pozitívne sú programy na budúce obdobia – každý región ich má individuálne. Jednako, priebeh všetkých troch konferencií sprevádzali spoločné znaky.

Prvým je činnosť základných organizácií. Do budúcna treba venovať maximálne úsilie príprave funkcionárov. Omladzovaniu členskej základne, hľadaniu foriem interpretácie postojov antifašizmu, antiextrémizmu vo všeobecnosti v podmienkach meniacich sa spoločenských potrieb.

Rovnako všade sa prízvukovalo zachovanie historickej pamäti o výsledkoch 2. svetovej vojny, o postavení a potrebnosti protifašistickej organizácie v súčasnosti a budúcnosti. Tretím znakom je spolupráca s miestnou samosprávou a inštitúciami.

Za výsledkami práce sú vždy konkrétni ľudia. Preto aj na konferenciách boli za svoju prácu odmenení zaslúžilí jednotlivci. A keďže mnohé témy sa ukazujú ako spoločné, určite budú predmetom diskusie na 18. zjazde SZPB.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.