Read Time:1 Minute, 9 Second

Branislav Balogh

Medzi hlavné aktivity levickej organizácie bude aj naďalej patriť oslava Dňa víťazstva 8. mája spojená s pietnou návštevou cintorína vojakov ČA v Štúrove a pamätníka najväčšej tankovej bitky na území Slovenska pri obci Kamenín.

Oblastná organizácia bude pokračovať v organizovaní tradičných podujatí, akými sú pietny akt pri príležitosti 78. výročia začatia Bratislavsko-brnianskej operácie pri Dome bojovej slávy v Kalnej nad Hronom, oslobodenie Želiezoviec či stretnutia členov SZPB so študentmi. Chýbať nebude ani prednáška historika v areáli Klubu vojenskej histórie v Starom Tekove. Za najväčší neduh totiž delegáti považujú nedostatočnú výučbu dejín 20. storočia, najmä 2. svetovej vojny. Vzdelávať mládež je náročné, pokiaľ sa jednému z kľúčových období našej histórie venuje taká malá pozornosť v učebniciach dejepisu.

Pozvaných hostí a členov základných organizácií z Čajkova, Levíc, Tlmáč, Želiezoviec a Žemberoviec privítal Jaroslav Éhn. Tento doterajší predseda ZO Tlmače sa súčasne stal predsedom oblastnej organizácie SZPB v Leviciach a kandidátom na člena ÚR SZPB. Doterajší predseda Ján Hamar sa po troch funkčných obdobiach vzdal funkcie aj zo zdravotných dôvodov a prenechal miesto mladším. Tajomníkom OblV sa stal Ján Kollár, ktorý predniesol správu o hospodárení a plán hlavných úloh na rok 2023. Na post predsedu Zväzu odporučili prítomní doterajšieho tajomníka ÚR SZPB Viliama Longauera. Ďakovným listom za dobrú spoluprácu sa prítomným prihovoril primátor Levíc Ján Krtík.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.