Read Time:2 Minute, 12 Second

Anna Gejdošová, podpredsedníčka ZO SZPB Štrba

Málokedy sa stane, že od myšlienky po jej realizáciu ubehne len týždeň. Dlhoročnému starostovi Štrby Michalovi Sýkorovi, ktorý je zároveň tajomníkom našej ZO však skutočne trvalo len týždeň, kým zorganizoval zaujímavé stretnutie pamätníkov vojnových udalostí v našej obci.

Termín na konci januára nezvolil náhodou, veď práve vtedy sme si pripomínali 78. výročie oslobodenia obce. Už predtým sme na výročnej členskej schôdzi skonštatovali, že napriek náročnému obdobiu sme vlani splnili všetky zámery. Mimoriadne pozitívne je, že nám pribudli noví, mladší členovia.

Heimatschutz zabil dieťa

Jedna z najstarších členiek Zuzana Sviteková porozprávala mladým, novoprijatým členom SZPB, ako si na vojnové udalosti v Štrbe pamätá ona, vtedy 10-ročné dievča. Jej spomienky boli veľmi pôsobivé. Preto sa Michal Sýkora rozhodol zorganizovať stretnutie ľudí, ktorí by si na 2. svetovú vojnu ešte mohli pamätať, lebo účastníkov odboja už medzi nami, bohužiaľ, niet.

Na stretnutie s pamätníkmi prišiel aj tajomník OblV SZPB v Poprade Ján Pavlovčin a spisovateľ zaoberajúci sa vojenskou tematikou Marcel Maniak. Spomínali starší i rodinní príslušníci pamätníkov vojnových udalostí. Dozvedeli sme sa mnoho podrobností o priebehu vojny v Štrbe, napríklad ako 1. septembra 1944 vnikli do obce ozbrojené jednotky Heimatschtzu. Občania práve prinášali pred dom starostu potraviny pre povstalcov. Pri streľbe boli zranení šiesti obyvatelia a smrť si našla 17-ročného Michala Drugaja, na rukách mamky zomrela 6-ročná Anička Sokolová. Práve tejto tragédii je venovaný pomník v obci s názvom Smútiaca mať.

Žiadna spomienka nezapadne prachom

Nešťastný bol aj 4. september. Postupujúci Nemci paľbou a granátmi zapálili päť obytných domov a devätnásť stodôl, vyhasol tam aj život manželov Teplických. Zaujímavé spomienky boli aj na pobyt generála Ludvíka Svobodu v Štrbe, kde bol ubytovaný štáb 1. čs. armádneho zboru, ako dlho sa zdržali vojenské jednotky v obci, ako sa uskutočnilo stretnutie L. Svobodu s náčelníkom politického oddelenia 18. armády L. I. Brežnevom, kto padol pri oslobodzovaní Štrby, a podobne. Anna Sýkorová prečítala úryvok svojej poviedky Most života, v ktorej podľa rozprávania starších spracovala jeden z týchto príbehov.

Historik a spisovateľ Marcel Maniak pripájal podrobnosti k mnohým spomínaným svedectvám, má ich zdokumentované vo viacerých publikáciách, napríklad Obyvatelia Štrby vo svetových vojnách, Nikdy viac a naposledy v knihe Partizánske a povstalecké obce na Slovensku. Práve tento titul zakúpila obec pre všetkých účastníkov besedy.

Starosta Michal Sýkora, ktorý besedu viedol, sa na záver všetkým poďakoval a ubezpečil, že zaznamenané spomienky sa ďalej využijú. Historický medzníky v novodobých dejinách obce tak navždy zostanú dôkazom hrdinstva, ale aj vojnového utrpenia občanov Štrby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.