Read Time:2 Minute, 2 Second

Lýdia Kokavcová, šéfredaktorka Bojovníka

Nerada parafrázujem klasikov, no výrok amerického básnika Wiliama Faulknera o tom, že „minulosť nikdy nie je mŕtva a nie je ani minulá“ je dokonalý. Veď si len spomeňme, ako sa nám pred vyše tridsiatimi rokmi zmenil svet. Dlhé desaťročia platné heslá zrazu neboli aktuálne, postupne sa odstraňovali sochy, pomníky, premenovávali sa ulice a parky. Vyhadzovali sa knihy a začali učiť celkom iné teórie o tom, ako by mal byť usporiadaný svet. Boli sme presvedčení, že teraz už bude všetko lepšie?

Faulkner nám hovorí, že každá minulosť sa objavuje v súčasnosti. Dejiny sú poháňané neustálym odhaľovaním dovtedy neznámych skutočností, prehodnocovaním a vynášaním nových súdov. Sú však dejinné udalosti, ktoré nestrácajú platnosť ani po dlhom čase.

S prichádzajúcou jarou sa v roku 1945 definitívne rozhodovalo o tom, kto bude víťazom a kto porazeným v najväčšom ozbrojenom konflikte v dejinách ľudstva. Lídri mocností sa možno už pripravovali na delenie vplyvu, no v horách, dedinách a mestách to boli muži a ženy, jednotlivci, ktorí krok za krokom bojovali o víťazstvo. Mnohých stálo život. Ich obeť je jasná, jednoznačná a nepodlieha žiadnej historickej pochybnosti.

Naše hory, doliny a obce sú plné pamätníkov ľuďom, ktorí nám vrátili mier. Nevieme im to oplatiť inak, ako si uctiť ich pamiatku. Vzhľadom na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine sa môže zdať, že minulosť opäť treba prehodnocovať. V SZPB si ctíme historické fakty. Nezamieňame Červenú armádu za súčasné vojská Ruskej federácie, nevelebíme Putinov režim a k udalostiam na Ukrajine sme zaujali jednoznačný postoj. Klaniame sa padlým hrdinom, pretože vďaka nim sme tu my, naše deti a vnuci.

Nedajme sa odradiť, naše hodnoty antifašizmu a boja proti extrémizmu a agresii sú nemenné. Nemajú žiadny ideologický prívlastok. Je to jednoduché: naša vďaka patrí všetkým bieloruským, kazašským, gruzínskym, arménskym a pochopiteľne aj rumunským, ruským či ukrajinským vojakom, ktorí padli v druhej svetovej vojne. Samozrejme i príslušníkom 1. československého armádneho zboru a všetkým partizánom, ktorí im pomáhali brániť sa proti hitlerovskej agresii. Rovnako sme vďační západným spojencom, veď prišli v pravý čas, aby pomohli ukončiť roky pretrvávajúcu tragédiu.

S prichádzajúcou jarou budú pribúdať oslavy ukončenia druhej svetovej vojny. Môžu mať rôznu podobu, či už sa počas prechádzky lesom pristavíme pri pomníku alebo sa zúčastníme organizovanej spomienky. Návštevy pamätníkov sú nielen tradičnou, ale aj spoločenskou udalosťou. Na chvíľu opúšťame pohodlie domova, stretávame sa s priateľmi a známymi, rozmýšľame a debatujeme. Organizujme oslavy oslobodenia s hrdosťou a pietou, nenechajme si vziať motiváciu a presvedčenie.

Mier nie je samozrejmosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.