Read Time:57 Second

Momentka zo schôdze v Heľpe, za vrcholom stola sedí predseda OblV SZPB Brezno Jaroslav Demian. foto autorka

Mária Latináková, ZO SZPB Heľpa

Predseda OblV SZP Brezno Jaroslav Demian nechýbal na výročnej členskej chôdzi ZO SZP v Heľpe, ktorá sa uskutočnila koncom januára. Schôdzi dominovali spomienky na účastníkov odboja i plány na ďalšie obdobie. 

Všetkých veľmi potešilo, keď schôdzu otvorili naše členky pekným kultúrnym programom. Predsedníčka ZO SZPB  Iveta Miškovičová predniesla správu o činnosti a návrh plánu akcií na rok 2023. Jaroslav Demian zhrnul bohatú činnosť oblastnej organizácie, ktorej vlani opäť dominovali regionálne oslavy SNP na Krpáčove. Zdôraznil, že hoci sú oslavy na mieste výsadku 2. paradesantnej brigády československých vojakov v ZSSR regionálne, zúčastňujú sa na nich politickí i spoločenskí predstavitelia z celého Slovenska. Spomenul aj financovanie oblastnej organizácie, ktoré je poznačené macošským prístupom súčasnej vlády k nášmu zväzu.

Účastníci volili aj delegátov na oblastnú konferenciu SZPB. Záverečná diskusia bola mimoriadne živá a mnohí členovia spomínali na rodičov či starých rodičov a ich účasť na bojoch v 2. svetovej vojne a SNP. Neformálna diskusia pokračovala pri malom občerstvení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.