Read Time:1 Minute, 26 Second

Branislav Balogh

Foto autor

Oblastný výbor SZPB Bratislava pripravil 9. marca pre členky a funkcionárky posedenie pri príležitosti MDŽ. Deň predtým, sa na ÚR SZPB uskutočnilo za účasti predsedu SZPB slávnostné stretnutie so zamestnankyňami kancelárie ÚR, na ktorom im Pavol Sečkár vyjadril vďaku za obetavú prácu pre Zväz. 

V úvode podujatia OblV si účastníčky vypočuli clivé verše básne Matka od Martina Rázusa. Následne im predseda výboru Martin Krno poďakoval nielen za lásku a dary života, ktoré odovzdávajú, ale aj za množstvo drobnej, užitočnej a neraz prehliadanej práce pre Zväz. Ocenil ich schopnosť zvládať množstvo rolí, či už ako matiek, pracovníčok alebo povinností v domácnosti. Oboznámil prítomné s výsledkami Oblastnej konferencie a s plánovanými podujatiami, z ktorých najbližším bude 4. apríla spomienka na oslobodenie hlavného mesta na Slavíne.

Následne predseda SZPB Pavol Sečkár predniesol prípitok na zdravie oslávenkýň. V deň 80. výročia bitky pri Sokolove, kde ženy prvý raz bojovali v radoch čs. armády na východnom fronte, vyzdvihol ich vojnové hrdinstvo. Pripomenul odvahu, ktorú neraz prejavili v SNP, pri ošetrovaní ranených a iné formy pomoci. Vzápätí odovzdal partizánke Anne Bergerovej ocenenie Ústrednej rady Čestná funkcionárka SZPB za vyše 30-ročné pôsobenie na čele jednej z bratislavských ZO. Podpredseda ÚR SZPB Jozef Ťažký takisto poďakoval ženám za všetko, čo pre spoločnosť robia, a zaželal im mnoho zdravia, starostlivých mužov, poslušné deti či vnúčatá. Vzápätí členovia Predsedníctva OblV odovzdali prítomným kvety a tajomníčka Katarína Frišová ponúkla osadenstvo pripraveným občerstvením. V diskusii predsedníčka ZO z Bernolákova Ružena Šmihlová vyzdvihla úlohu ženskosti, informovala, že jej organizácia má už 153 členov a vyzvala ostatných, aby pokračovali v šírení a udržiavaní tradícií boja za národné oslobodenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.