Read Time:1 Minute, 13 Second

Členovia ZO SZPB Bratislava č. 37 na slávnostnej členskej schôdzi k MDŽ 2

Branislav Balogh

Význam Medzinárodného dňa žien si v predvečer sviatku 7. marca uctili členovia ZO SZPB č. 37 Petržalka na slávnostnej členskej schôdzi. V jej úvode tajomníčka základnej organizácie Anna Tóthová odovzdala morálne ocenenie prítomným kolegyniam vo forme karafiátu.

Muži srdečným potleskom a slovami vďačnosti ocenili aktivity žien vo Zväze. Predseda ZO Anton Kozubík následne otvoril diskusiu. Vo svojom príspevku opísal priebeh nedávnej oblastnej konferencie SZPB Bratislavského kraja. Okrem iného pripomenul výzvu, aby jednotlivé organizácie pripravili v nasledujúcom období viac vlastných podujatí.

Tajomník ÚR Viliam Longauer vyzdvihol význam žien v spoločnosti a zdôraznil aj ich úlohu v odboji. Členom následne priblížil aktivity, ktoré sa uskutočnia do 18. zjazdu SZPB. Prítomní predebatovali rôzne aktuálne témy spoločenského života a z podujatí ZO vyzdvihli organizovanie pietneho aktu pri hrobe Gustáva Husáka, ktorý je už sedem rokov jej najvýznamnejšou samostatnou spomienkovou aktivitou.

Ján Luhový navrhol, aby sa organizovali aj ďalšie spomienkové podujatia, pozornosť by si zaslúžili viaceré významné osobnosti odboja. Členovia navrhli usporiadať spomienky na Karola Šmidkeho, Vladimíra Clementisa a Ladislava Novomestského. Plukovník v. v. Vratislav Mojš pripomenul, že treba dôstojne osláviť a vdýchnuť druhý život aj zabudnutým hrdinom, napr. mjr. Michalovi Pavlovičovi, ktorého busta je na Vajnorskej 78.  Aktuálne pripomenul, že je vhodné uctiť si aj ženy v odboji napr. herečku Evu Kristínovú. Členská schôdza následne pokračovala posedením pri káve a koláči.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.