Read Time:1 Minute, 19 Second

Jozef Ťažký, podpredseda ÚR SZPB

Vieme, že Medzinárodný deň žien sa oslavuje ako spomienka na štrajk 40 000 newyorských krajčírok v roku 1908. Bubnovaním na prázdne hrnce vtedy bojovali za 8-hodinový pracovný čas, volebné právo žien, lepšie pracovné podmienky a proti detskej práci.

Najmä posledná požiadavka sa v tejto súvislosti spomína len zriedka. V našich končinách sa MDŽ prvýkrát slávilo v roku 1921. Počas druhej svetovej vojny bol sviatok zrušený a po roku 1945 opäť obnovený. Dnes sa oslavuje rôzne, či už spoločným posedením a poďakovaním ženám za ich prácu alebo oficiálnym zhromaždením, spojeným s verejným ocenením prínosu žien v príslušných pracovných oblastiach. Oslavu často dopĺňa osobná gratulácia a odovzdanie kytice kvetov, prípadne inej drobnej pozornosti. V súkromí muži ďakujú svojim partnerkám za všetko, čo robia pre spolužitie a rodinný život. Možností je veľa.

My v SZPB spomíname na ženy v SNP, na ženy počas 2. svetovej vojny, na ich odkaz dnešnej generácii s prianím, aby vojny nikdy neboli, aby ich manželia, partneri, deti a rodičia netrpeli v bojoch, aby ich nemuseli liečiť zo zranení, aby iba ony sami nemuseli niesť bremeno starostlivosti o deti, majetok a aby sa nelúčili s blízkymi naveky.

Prajeme našim členkám a všetkým ženám, aby boli zdravé a vo svojom živote nachádzali miesto a postavenie, ktoré zodpovedá ich kvalifikácii. Ako matkám im želáme, aby sa tešili zo svojich zdravých detí, ktorým nikto iný nedokáže dať život a robiť pre ne to, čo dokážu iba ženy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.