Read Time:1 Minute, 6 Second

Oslovili sme naše členky s otázkou, čo znamenajú ženy v súčasnej, novodobej histórii SZPB? Prečo sú dôležité? Druhou oslovenou je Eva Holéciová, bývalá tajomníčka ZO Banská Bystrica – Stred

Vzťah žien k SZPB formovalo a formuje rodinné prostredie. Ak v období vojny ich príbuzní boli protifašisticky činní, ba dokonca priami účastníci SNP, majú dnes jasné v otázke, že fašizmus a nacizmus má silné korene. Ožíva aj u nás, a preto treba aj po desaťročiach proti nemu bojovať. Robí to najmä SZPB za pomoci svojich členov a členiek. Ich nezištná obetavosť je bezhraničná a najmä v povstaleckej oblasti pomohla zachrániť stovky životov povstalcov a prenasledovaných. Staršie ročníky žien to pochopili, odviedli a odvádzajú v SZPB kus práce. Ale vek je neúprosný. Náš Zväz potrebuje spoluprácu žien.

Ženy sú dôležité, lebo nesú najväčšiu zodpovednosť za výchovu detí v rodinách. Nielen materiálnu, ale aj za výchovu k vlastenectvu, k úcte k ľuďom, ktorí nastavili životy, aby sme mohli žiť slobodne. Veľkú záslužnú úlohu na tomto poli majú aj ženy-učiteľky na všetkých stupňoch škôl aj napriek tomu, že problematike odboja vôbec a SNP zvlášť sa v učebniciach venuje veľmi málo miesta. Blahoželám im k MDŽ a prajem, aby ich práca bola konečne patrične ocenená!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.