Read Time:1 Minute, 29 Second

Oslovili sme naše členky s otázkou, čo znamenajú ženy v súčasnej, novodobej histórii SZPB? Prečo sú dôležité? Poslednou oslovenou je Eva Brozmanová, predsedníčka ZO SZPB, Trieda SNP Banská Bystrica

Ak niekto tvrdí, že je prežitkom bývalého režimu, zrejme nepozná historické pozadie alebo si neváži ženy. Žena je nositeľkou nového života, je základným pilierom každej rodiny, a preto jej právom prináleží pozornosť. Ženy sú „bezpečným“ prístavom rodiny a zaslúžia si od svojich blízkych lásku-oddanosť a veľkú vďakuza ich konanie. Na to sa často zabúda.

Počas vojnových rokov, v období druhej svetovej vojny, sa ženy aktívne zapájali tak, že s nasadením vlastného života, ako aj života svojich najbližších, pomáhali raneným a nosili partizánom jedlo, ktorého bol celkovo nedostatok. Uskromnili sa a rozdelili svoje malé zásoby. Pomáhali ošetrovať ranených a často ich pred hrozbou smrti ukrývali. Mnohé hrdinky na to doplatili životom a na to nesmieme nikdy zabudnúť. V dnešnej dobe by sme mali hovoriť o ženách ako o dôležitej súčasti spoločnosti. Veľa žien – matiek okrem toho, že pracujú na dôležitých postoch, majú rodinu a deti, ktoré vychovávajú tak, aby sa stali slušnými občanmi. Nedostatkom našej spoločnosti je, že ženy sú stále nedocenené a málo sa hovorí a píše o ich angažovanosti. Je to na škodu veci. Nestačí spomenúť si na ženy len na MDŽ, prípadne na Deň matiek, ale je potrebné uctiť si ich počas celého života a v rodine byť ich oporou. Možnože niekto bude oponovať, že teraz je nie vhodná doba. Naopak, práve teraz musíme dokázať, že ženy sú „veľké bojovníčky“ a urobia pre záchranu svojich blízkych aj nemožné, len sa pozrime na Ukrajinu. Poprajme všetkým ženám, matkám, starým mamám hlavne veľa zdravia, optimizmu a veľa šťastia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.