Read Time:1 Minute, 5 Second

Oslovili sme naše členky s otázkou, čo znamenajú ženy v súčasnej, novodobej histórii SZPB? Prečo sú dôležité? Ďalšou oslovenou je tajomníčka OblV SZPB Nitra.

V každom historickom období boli ženy dôležité a nezastupiteľné. Ako sa hovorí, za všetkým hľadaj ženu. V druhej svetovej vojne vykonávali činnosti, ktoré si vyžadovala doba. Neváhali riskovať a pomáhali so stravou, zdravotnou starostlivosťou alebo boli pomocníčkami partizánov. V histórii SZPB sú dôležitým článkom. Sú bežnými členkami, ale aj funkcionárkami, napísali množstvo životných príbehov. Udržiavajú „rodinný krb“ nášho Zväzu.

Preto si vážime a potešíme sa červenej ruži, karafiátu a pozornosti, ktorú nám muži preukážu pri príležitosti MDŽ. A nielen vtedy. Z mojich skúseností vo Zväze môžem povedať, že ženy nie sú za to množstvo vykonanej práce (neraz nad rámec svojich úväzkov) náležite finančne ohodnotené. Preto sa teším, že majú pozornosť aspoň tu, v Bojovníku. SZPB je jedna z mála organizácií, ktorá si pripomína sviatok žien. V dnešnej spoločnosti sa mladšia generácia viac orientuje na rôzne mimoeurópske sviatky a rovnako, ako zabúda na históriu svojho národa, tak zabúda aj na sviatky, ktoré si v minulosti uctili ženu. Najmä médiá sa venujú všetkému možnému, no o MDŽ uverejnia len malú strohú správu. Voľakedy boli slávnostné koncerty pre ženy. Teraz sú koncerty zjavne určené iným skupinám.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.