Read Time:4 Minute, 20 Second

Záber zo slávnostného otvárania expozície v decembri 2016, v zábere páni Saloň, Kuna, Iľanovský a Macko

 PhDr. Ladislav Skrak

Rubriku, s ktorou ste sa stretávali v Bojovníku po dva roky, nemožno ukončiť inak ako pripomenutím si základu, na ktorom sme mohli stavať v múzejných a galerijných aktivitách nášho Zväzu, Klubu výtvarných umelcov a teoretikov, Klubu umelcov, spisovateľov a historikov pri ÚR SZPB, ako aj Slovenského národného archívu, Slovenského filmového ústavu, RTVS, Múzea SNP a Vojenského historického ústavu. Tieto organizácie aktívne napomáhali zrodu Stálej expozície SZPB Za slobodu!

Z divokej pivnice nášho sídla vzniklo -1 poschodie so žiarivými výstavnými sieňami, špecializovanou filmotékou i s ústrednou knižnicou, v ktorej pribúda všetko to, čo sa v minulosti roztratilo. Chýba nám najmä odbojárska tlač z prelomu 40. a 50. rokov, ale aj Protifašistický bojovník z rokov 1958 až 1966. V našej filmotéke nám však už nič nechýba. Ani filmy dovezené v čase SNP na povstalecké územie. Nik iný to na Slovensku nemá!

O vytvorení stálej expozície rozhodli orgány SZPB už v roku 2016. Vzniklo autorské aj kolektívne dielo, keďže sa angažovali viacerí odborníci: P. Kanis, J. Rodák, J. Bystrický, D. Halaj či O. Vaňek. Nech slúži ku cti, že živými exponátmi vždy boli predstavitelia Zväzu, ktorí sa stretávali s početnými návštevníkmi. Nech znie táto chvála, najmä predsedovi Pavlovi Sečkárovi, ktorý ako prvý vedel, čo odbojári vo svojej výchovnej práci potrebujú.

Presedovia partnerských organizácií Pavol Sečkár (SZPB) a Jaroslav Vodička (Český svaz bojovníkú za svobodu)

Expozíciu navštívili okrem základných organizácií SZPB aj politickí predstavitelia, poslanci Národnej rady SR, veľvyslanci antifašistických krajín, odborníci, študenti, vnímavé deti…

Raz pripravíme galériu fotografií tých, čo ju videli. Kedysi sa tak fotografovali partizánske oddiely, dnes, v našom čase a súvislostiach, mnohí domáci a zahraniční návštevníci. Čo v krátkosti tvorí jej súčasť? Dve expozičné časti: národno-historická od čias štúrovcov, cez vznik ČSR, Povstanie a Karpatsko-dukliansku operáciu s dôrazom na vizuálne spoznávanie oslobodzovania Slovenska. Bilancujeme nástup fašizmu v Európe, zahraničný odboj a v celkovom výraze víťazstvo nad nacizmom. Toto povedomie nemožno strácať zo zreteľa – smerom na sever, na juh, na západ, na východ. Najmä v boji proti militantným prejavom a snahám. Naša expozícia v druhej časti pomáha vzdelávať v otázke vzniku a vývinu protifašistických organizácií po oslobodení. Kvality tohto galerijno-múzejného celku spočívajú i v menách tých, čo vytvorili vskutku výnimočné umelecké hodnoty venované našim národným dejinám. Mená týchto umelcov sme po dva roky bližšie spoznávali v tejto rubrike. Ukázalo sa, že išlo naozaj o národných umelcov.


Stála expozícia mala však, našťastie, širšie predpolie. Stavala na výstavách, ktoré sme usporiadali počas výročí na Slovensku, ale aj vo Varšave a Viedni, v Budapešti, Moskve, Kyjeve a Berlíne. Nedávno v Prahe a pre našu kultúrnu verejnosť na pôde Dvorany Ministerstva kultúry SR, na školách a v prostredí nadácií.
Samozrejme, naša rubrika je galéria, nezabudnime teda, že ide o výtvarné umenie. To slovenské vzdalo svoje pocty boju proti fašizmu hodnotami skutočnej a výnimočnej tvorby. V európskom prostredí sú to takmer ťažko porovnateľné výsledky v pomníkovej a pamätníkovej tvorbe, v knižnej ilustrácii, plagáte,
v známkovej a medailérskej tvorbe. Čiastočne v maľbe, keďže historizmy boja znamenajú aj desivosť a žiaľ, a tak neúmerne by zaťažili architektonické, súčasné životné prostredie. Slovenské umenie, povedané Martinom Benkom, prešlo takto, doslova, cez bôle a žiale ku slobode!


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.