Read Time:1 Minute, 46 Second

Braňo Ondruš

Ľubietová je síce neveľká, ale zato v súvislosti s Povstaním významná obec. Nečudo, že sa do nej nedávno vybrali funkcionári a aktivisti OblV SZPB v Banskej Bystrici zhodnotiť ďalší úspešný ročník Stretnutia generácií na Kališti. Jedna z fotiek zo stretnutia ma mimoriadne zaujala ako príklad hodný nasledovania.

Veď nestáva sa často, že čo i len náhodný návštevník obce narazí v jej centre na neprehliadnuteľnú propagáciu existencie a činnosti SZPB. V Ľubietovej sa nikto aspoň pohľadom nemôže vyhnúť pútavej informačnej tabuli o miestnej základnej organizácii SZPB.

SZPB v centre obce

Nie je to len obyčajná „výveska“, ktorým v našich dedinách aj my, miestni, len málokedy venujeme pozornosť, nieto ešte, aby zaujali návštevníkov z iných kútov Slovenska. Ide o graficky prepracovanú, vizuálne nápaditú a obsahovo pútavú informáciu, ktorá nepredstavuje len bežnú činnosť miestnej základnej organizácie, ale prezentuje náš zväz ako taký. Ľudia sa z nej dozvedia kto vlastne sme, prečo existujeme, o čom sa našimi aktivitami usilujeme. A pestrou paletou fotografií aj názorne ukazuje, čo zvyčajne pre naplnenie našich cieľov robíme.

Ku všetkým superlatívom o tejto informačno-propagačnej tabuli prispieva aj jej umiestnenie na ústrednom námestí v Ľubietovej. A napriek modernej podobe náklady na jej výrobu nie sú veľké. Dozaista by sa aj inde našli finančné prostriedky s prispením obce, ktorá takto môže ukázať, akým pestrým a aktívnym životom žijú jej obyvatelia.

Nech nás vidia aj neprajníci

Preto považujem túto zaujímavú „vecičku“ za vítanú inšpiráciu aj pre iné základné organizácie SZPB. Najmä v časoch, kedy Slovensku vládnu neprajníci nášho zväzu, ktorí si chcú tradície Povstania a protifašistického odboja „sprivatizovať“ ako nástroj vlastnej politickej propagandy a ľudia, ktorí by najradšej prekrútili pravdu o odboji i našich osloboditeľoch, je nanajvýš dôležité, aby verejnosť cítila a vnímala našu aktívnu prítomnosť v spoločnosti.

Takáto vizuálne nápaditá tabuľa predstavuje skvelý nástroj, aby si nás všimli aj ľudia – najmä mladí – ktorí sa o nás a naše historické úsilie sami od seba – akosi automaticky – zaujímať nebudú.  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.