Read Time:1 Minute, 0 Second

Účastníci podujatia v Smižanoch, sprava Ján Dzurej, Juraj Drotár, Marián Gešper, Jozef Novotný, v dolnom rade starostka Miroslava Szitová. foto autorka

Zora Šavelová, členka OblV SZPB Spišská Nová Ves

Oblastný výbor SZPB v Spišskej Novej Vsi si 20. septembra spolu s Maticou slovenskou pripomenul 110. výročie narodenia brigádneho generála i. m. Jána Nálepku.

Slávnostná spomienka sa uskutočnila v rámci Dní obce Smižany, odkiaľ prvý Slovák s titulom Hrdina ZSSR pochádzal.Nálepku si účastníci podujatia pripomenuli najprv pri jeho rodnom dome v Smižanoch a následne na tamojšom cintoríne. Čestnú stráž pri jeho hrobe držali vojaci Ozbrojených síl SR.

Podpredseda ÚR SZPB Juraj Drotár zdôraznil význam Jána Nálepku pre vojenský odboj a zosobnenie hrdinstva jednotlivca v boji proti fašizmu. Predseda ZO SZPB v Smižanoch Ján Novotný povedal, že svedectvo života a statočnosť Nálepku sú príkladom aj pre generácie, čo vojnu nezažili. Podpredseda OblV v SNV Jozef Novotný vyzdvihol odborný výklad historika Juraja Pavlisa z Múzea Spiša, ktoré spravuje Nálepkov rodný dom.

Prítomný bol aj predseda MS Marián Gešper, ktorý vyzdvihol osobnosť Nálepku ako nositeľa pokrokových demokratických hodnôt. Dokazoval to v predvojnovom období, no najmä počas neho, keď pri oslobodzovaní územia vtedajšieho ZSSR pri ukrajinskom meste Ovruč položil svoj život.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.