Read Time:1 Minute, 4 Second

Braňo Balogh

Predseda Zväzu Pavol Sečkár odovzdal dlhoročnej tajomníčke ZO SZPB Brezno 1 Viere Smékalovej najvyššie vyznamenanie Zväzu medailu Za vernosť.

Občianskym povolaním referentka školy pracovala na SOŠP a ZŠ Pionierska v Brezne. Do SZPB sa dostala vďaka rodinnému zázemiu. Otec Július bol vojakom v Povstaní. Koníček lyžovanie ju priviedol k rozhodcovskej profesii, v ktorej zotrvala viac než polstoročie. Rozhodovala mnoho vrcholových pretekov najmä v Jasnej a Akademické preteky vo Vyšnej Boci. Stála pri zrode Bielej stopy SNP.

„Počas prvého ročníka som už bola rozhodkyňou a mám v blahej pamäti, ako sme ešte lopatami nahadzovali sneh,“ spomína si ocenená. „K lyžovaniu som viedla aj syna Jozefa, ktorý sa stal majstrom Slovenska v zjazdovom lyžovaní v roku 1977 v Španej Doline.“ Biela stopa je najstarší pravidelne organizovaný masový vytrvalostný beh na lyžiach u nás.

Počas svojho pôsobenia na poste jednej z väčších ZO SZPB často organizovala poznávacie zájazdy pre členov, ako aj nespočetné množstvo spomienkových aktov. „Pani tajomníčka Smékalová patrí k všímavým členom našej organizácie, ktorá pravidelne prispieva konštruktívnou kritikou k chodu Oblastného výboru. Gratulujeme jej k vyznamenaniu, ktoré si za dlhoročnú aktívnu prácu zaslúžila, a želáme, aby sa jej v dobrom zdraví darilo napĺňať poslanie a ciele SZPB,“ dodal tajomník OblV Brezno Ján Šulej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.