Read Time:2 Minute, 42 Second

Elena Šálková, ZO SZPB Zvolenská Slatina 

Výročná členská schôdza našej základnej organizácie sa 11. decembra niesla v predvianočnej slávnostnej atmosfére. Emotívnym prednesom básne Kam sa ponáhľaš, človeče? ju umocnila jedna z našich najstarších členiek Oľga Pavlíková. Prekrásne ladenými piesňami sa k nej pridala vnučka nášho aktívneho člena Jána Svinteka, štrnásťročná Katarínka.

Členovia našej ZO sa takto stretli prvýkrát po dvojročnej, pandémiou vynútenej prestávke. Hoci v nemalej miere ovplyvnila spoločenský život v celej obci, aktivity našej organizácie sa podarilo opäť naštartovať, a to najmä vďaka podpore zo strany obecného zastupiteľstva aj starostky Márie Klimentovej. Vedenie obce sa dlhodobo zaujíma o naše potreby a každý rok prispieva na financovanie našej činnosti. Predsedníčka našej ZO Zuzana Pavlíková poslancom i starostke za tento prístup verejne poďakovala.

Takmer stovka členov

V tejto súvislosti  rovnako vyzdvihla aj tímovú prácu členov výboru, bez ktorej sa v takej početnej organizácii, akou je naša, nedá pracovať. Veď naša ZO SZPB dnes združuje už vyše 90 členov. Sú medzi nimi aj Zvolenčania, ba i Bratislavčania. Ide o miestnych rodákov, majúcich k svojej rodnej obci vrúcny vzťah, nezabúdajúc ani na jej nedávnu históriu. 

Organizujeme množstvo podujatí, niektoré z nich v spolupráci s miestnou ZO Jednoty dôchodcov Slovenska či obecným úradom. Rozhodne sme hrdí na každoročné spomienkové oslavy pri pamätníku padlých k výročiam SNP a oslobodenia obce. Celoročnou aktivitou je starostlivosť o hroby padlých vojakov 1. a 2. svetovej vojny na miestnom cintoríne a pravidelnou pietne spomienky pri obnovenom hrobe rumunského vojaka a turistický pochod na miesto popraviska na okraji obce. Hlboko v lese ustupujúci Nemci krátko po skončení vojny ešte stihli brutálne zavraždiť Paľka Pavlíka, zatiaľ čo jeho ťažko zranený  brat Janko stihol uniknúť z pazúrov smrti.

Návšteva generála

Ako pripomenula predsedníčka Zuzana Pavlíková, jeden z najvýznamnejších míľnikov v histórii obce je dátum 25. február 1945. Vďaka Červenej  armáde vtedy Zvolenská Slatina opäť nadobudla slobodu spod nacistickej okupácie. Nemalému záujmu zo strany našich členov a sympatizantov sa tešia aj poznávacie zájazdy Po stopách SNP. V poslednom období sme takto navštívili pietne miesta bojov v Čiernom Balogu, Vydrove, Nemeckej, Kremničke, Kališti, ale aj v Kováčovej, na Švábe či v neďalekej obci Zolná. Človek si pri takýchto pietnych miestach uvedomí, čo nám priniesli osloboditelia, čo je vojna a aké obete ju sprevádzajú.

V tejto súvislosti nemožno nespomenúť milé stretnutie s 98-ročným armádnym generálom vo výslužbe Emilom Bočekom, ktorý v júli 2021 svojou návštevou poctil členov našej ZO a našu obec. Ako príslušník kráľovského a čs. vojnového letectva vo Veľkej Británii počas 2. svetovej vojny sa ani po vyše 80 rokoch neprestal zaujímať o to, ako sa nám darí napĺňať odkaz vtedajších bojovníkov proti fašizmu. Pri tejto príležitosti nám generál Boček odovzdal Pamätnú medailu a plaketu za aktívnu prácu pri zachovávaní pamäte o spoločnom boji proti nemeckému nacizmu a potrebe zachovávania demokracie a mieru. Za obec prevzala ocenenie starostka.

Predsedníčka ZO SZPB zároveň oboznámila prítomných s úlohami a aktivitami zväzu na rok 2023. Na záver rokovania sme si zvolili päťčlenný výbor ZO a na poste predsedníčky potvrdili Zuzanu Pavlíkovú. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.