Read Time:1 Minute, 0 Second

Vladimír Poprac, predseda ZO SZPB Banská Štiavnica

Pred začatím rokovania výročnej členskej schôdze členovia výboru ZO SZPB Banská Štiavnica 28. decembra 2022 položili kytice vďaky k novému Pomníku SNP.

Kytica vďaky výbor ZO SZPB 28.12,2022

V Klube seniorov na Trojici potom privítali hostí Petra Erneka, zástupcu primátorky mesta, a Ľubomíra Janču, podpredsedu OblV SZPB v Žiari nad Hronom. Členka výboru ZO Júlia Popracová zarecitovala báseň Františka Bábelu Partizánska jeseň.

Júlia Popracová báseň Partizánska jeseň

V diskusii o. i. poslanec mestského zastupiteľstva Peter Ernek prítomných ubezpečil, že samospráva Banskej Štiavnice ochotne pomôže pri rozličných akciách nášho Zväzu a poďakoval sa za to, že sme ho prijali za nového člena SZPB. Ľubomír Jančo vyslovil pozdrav od predsedu OblV SZPB v Žiari nad Hronom Jaroslava Bulku a priblížil problémy, s ktorými sa náš Zväzu borí za súčasnej vládnej koalícii, vrátane s plnením úloh vyplývajúcich zo Zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti SZPB počas opätovného radikálneho zníženia finančného príspevku štátu.

ČU za 12 ročnú prácu vo funkcii tajomníka zväzu

Doktor Viliam Višňovský prevzal vyznamenanie Zväzu pre svojho otca in memoriam. Nasledovné občerstvenie zabezpečila  primátorka Nadežda Babiaková. Na záver sme si zaspievali Partizánku hymnu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.