Read Time:1 Minute, 58 Second

Ladislav Skrak, Jozef Ťažký

Foto Ladislav Skrak

S odstupom času, keď rodina Vallovcov napomohla uskutočniť začiatkom septembra 2022 v Primaciálnom paláci matiné Slavín (pamätník slávnych), no nemohla sa na ňom zúčastniť, konalo sa dodatočne odovzdanie vyznamenanie odbojárov Za vernosť Miroslavovi Válkovi in memoriam a matičiarov jeho zaťovi (otcovi primátora Matúša Valla) Stanislavovi Vallovi.

Ide o striebornú Cenu Matice slovenskej za zásluhy v diplomacii, reprezentovanie Slovenska v zahraničí a za uchovávanie odkazu našich predkov. Tieto významné protokolárne akty sa uskutočnili ako súčasť pravidelného pracovného koordinačného stretnutia predstaviteľov SZPB a MS. Deje sa tak od prijatia memoranda o spolupráci oboch organizácií uzavretého v roku 2017.

Ocenenie M. Válka a S. Valla

Na rokovaní 1. februára v sídle SZPB sa zúčastnil predseda Zväzu Pavol Sečkár, podpredseda ÚR SZPB Jozef Ťažký a jej tajomník Viliam Longauer. Reprezentáciu Matice viedol jej predseda Marián Gešper, delegáciu spolutvorili tajomník MS Peter Schvantner a podpredseda Spolku slovenských spisovateľov Lukáš Perný. Hodnotný úvod tohto stretnutia tvorilo recitovanie úryvkov z Válkovej poémy Slovo vo výbere a v interpretácii členky Činohry SND Evy Márie Chalupovej.


Na podujatí odznelo veľa cenného zo spomienok popredného diplomata, ktorý pôsobil ako veľvyslanec SR v Ríme a Bruseli, aj ako atašé v Paríži. Stanislav Vallo bol zároveň riaditeľom odboru, resp. sekcie zahraničných kultúrnych stykov na ministerstve zahraničných vecí a na ministerstve kultúry. Pripomenul, ako sa mu podarilo zariadiť vyhotovenie a osadenie pamätných tabúľ a pomníkov v Ríme na miestach spätých s cyrilo-metodskými tradíciami, ale aj iniciovať vznik Bratislavského námestia aj ohľadom odkazu na Alexandra Dubčeka vo „večnom meste“.

Podobné problémy s financiami

Stanislav Vallo pripomenul verše z diela Miroslava Válka tvoriace základ principiálnej, očistnej ľavicovej morálky v slovenskej poézii a umení. Zúčastnení zdôraznili zásluhy bývalého ministra kultúry SSR a vynikajúceho básnika pri rozvíjaní protifašistických tradícií v našom národno-spoločenskom vývine, či v dobových konfliktoch mieru a vojen.


Predstavitelia SZPB a MS zhodnotili pozitívne výsledky vzájomnej spolupráce v postcovidovom období. Neobišli ani zložitosť podmienok pri financovaní činnosti, pričom predseda Matice Gešper informoval o náročných rokovaniach s poslancami, keďže dotácie na jej činnosť schvaľuje Národná rada. Predstavitelia SZPB zase informovali o stave príprav 18. zjazdu, ktorý sa uskutoční 20. mája v Bánovciach nad Bebravou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.