Read Time:1 Minute, 9 Second

Na podujatí v Banskej Bystrici sa k prítomným prihovoril aj predseda SZPB Pavol Sečkár

Štefan Horváth

V Banskej Bystrici sa na Mikuláša konala každoročná Spomienka na povstalecké Vianoce. V úvode predseda OblV SZPB Banská Bystrica Ján Pacek pripomenul aj ďalšiu historickú udalosť viažucu sa k tomuto obdobiu: Vianočnú dohodu, ktorú uzatvorili dva hlavné prúdy protifašistického hnutia.

Tento dokument sa stal príkladom zjednotenia síl na Slovensku, ktoré sa rozhodli spolupracovať pri organizovaní odporu proti ľudáckej vláde a vytvoriť celonárodný orgán boja proti fašizmu Slovenskú národnú radu. Pacek tiež poďakoval členkám a členom oblastnej organizácie za vykonanú prácu v tomto pre Zväz neľahkom období. Vyslovil nádej, že spoločným úsilím aj túto nepriaznivú dobu prekonáme.

Na Spomienke na povstalecké Vianoce vystúpil 6. decembra predseda OblV SZPB v Banskej Bystrici Ján Pacek

Predseda SZPB Pavol Sečkár vyjadril morálnu podporu členskej základni oblastnej organizácie a vyslovil presvedčenie, že sa v blízkej budúcnosti vytvoria priaznivejšie podmienky pre činnosť odbojárov. Na jeho návrh si 160 účastníkov podujatia minútou ticha uctilo pamiatku všetkých padlých povstaleckých  bojovníkov.

Sálou potom tradične zborovo zaznela pieseň Tichá noc, tmavá noc, ktorá je medzi našimi členmi známa ako partizánska hymna. Na akcii sa zúčastnil aj podpredseda ÚR SZPB Jozefa Ťažkého a jej tajomník Viliam Longauer.

Na tradičnom podujatí Spomienka na povstalecké Vianoce sa zúčastnilo 160 členov oblastnej organizácie SZPB Banská Bystrica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.