Read Time:2 Minute, 27 Second

Stretnutie s kazašským veľvyslancom Toležanom Barlybajevom, vľavo stojí jeho asistent

Martin Krno

Foto Ladislav Skrak

Predseda Zväzu Pavol Sečkár prijal nového veľvyslanca Kazašskej republiky na Slovensku Toležana Barlybajeva. Na stretnutí sa zúčastnil aj podpredseda ÚR SZPB Jozef Ťažký, jej tajomník Viliam Longauer a moja maličkosť.

Nadviazali sme tak na kontakty s jeho predchodcom Romanom Vassilenkom, ktorý sa nedávno stal námestníkom ministra zahraničných vecí. Pavol Sečkár hosťovi priblížil našu organizáciu, jej postavenie v spoločnosti a prípravy na tohtoročný zjazd SZPB.

KR Kazašský veľvyslanec Toležan Barlybajev 30. 1. 2023

Prínos Kazachstanu k oslobodeniu Európy

Diplomat hovoril o prínose Kazachstanu k boju za oslobodenie Európy spod fašizmu, pričom poukázal aj na hrdinské činy svojich rodákov v partizánskom hnutí a v bojoch na území ČSR. V tejto súvislosti sme ho informovali o možnostiach vyhľadávania vojenských hrobov a zisťovania mien padlých počas 2. svetovej vojny.

Kazachstan sa svojou rozlohou zaraďuje na 9. priečku svetového rebríčka, no túto stredoázijskú republiku obýva iba 19 miliónov obyvateľov. Ako pripomenul veľvyslanec Barlybajev, kedysi ju označovali za „laboratórium národov“, lebo okrem Kazachov tu bývajú príslušníci až 120 národností, najmä Rusov, ale aj Ukrajincov, ktorých tam nechal presídliť ešte cár Peter Veľký, Stalin zase Poliakov zo západnej Ukrajiny, obyvateľov z pobaltských a iných vtedajších sovietskych republík. Preto tu teraz pôsobia rozličné náboženské spoločenstvá, okrem moslimských a pravoslávnych aj rímskokatolícka cirkev, ktorá si v hlavnom meste Astane postavila najväčší kostol v Strednej Ázii.

KR Rokovanie s veľvyslancom Kazašskej republiky na Slovensku Toležanom Barlybajevom na pôde SZPB

Dohodli sme sa na spoločných akciách

V 2. svetovej vojne bojovalo okolo 1,2 milióna obyvateľov Kazachstanu, z toho približne polovica zahynula. Veľvyslancov starý otec z otcovej strany padol pri obrane Leningradu. Druhý starý otec sa prebil až do Berlína, odkiaľ ho prevelili do Mandžuska, kde bojoval proti japonským okupantom.

Aj preto sa Toležan Barlybajev, ktorý mimochodom vyštudoval históriu, zaujíma o vojenské dejiny minulého storočia. So záujmom si preto v sprievode  Ladislava Skraka prezrel expozíciu SZPB o dejinách slovenského odboja.

KR Veľvyslanec Kazašskej republiky Toležan Barlybajev s Ladislavom Skrakom vo výstavnej sieni SZPB

Dohodli sme sa, že tohto roku usporiadame výstavy a okrúhle stoly v Bratislave a Banskej Bystrici, kde pracuje ich honorárny konzul. Na túto tému poskytnú priatelia z Kazachstanu články redakcii Bojovník. Pavol Sečkár napokon s vďakou prijal pozvanie na návštevu nového sídla veľvyslanectva v Bratislave, kde otvorili aj malé múzeum o dejinách a súčasnosti Kazachstanu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.