Read Time:1 Minute, 47 Second

Primátor Ondrej Brendza počas príhovoru. Foto Jozef Kušnír

Ján Uhrík, predseda ZO SZPB kpt. Adolfa Weinholda Stropkov

Už sedemdesiat osem mierových rokov si koncom novembra 2022 pripomenuli občania Stropkova pri pamätnej tabuli Osloboditeľov. Pietne spomienkové zhromaždenie aj tentoraz organizovali mestský úrad, okresný úrad a naša ZO SZPB. Stretli sa na ňom občania, poslanci, zástupcovia spoločenských organizácií a cirkví. Rovnako prišli aj žiaci škôl, ktorí sú schopní pochopiť význam tohto dňa – a to nás obzvlášť teší.

Stropkov bol prvým slovenským mestom, ktoré oslobodili československí vojaci. Išlo o príslušníkov 3. samostatnej brigády 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorej velil brigádny generál Karel Klapálek v súčinnosti s 271. streleckou divíziou 1. gardovej armády Sovietskej armády na pravom krídle. Ako prvá vstúpila do mesta rota pod velením ppor. Vladimíra Jaroslava Sisru. Práve jemu vďační občania v roku 1969 osadili pamätnú tabuľu, pri ktorej sa každoročne koná spomienkové zhromaždenie na počesť oslobodenia mesta.

Primátor Ondrej Brendza vo svojom príhovore poukázal na extrémizmus zaplavujúci verejný život či politickú scénu. Vyslovil sa proti všetkým vojnám. Autor tohto článku priblížil život a osud ppor. Vladimíra Jaroslava Sisru, osloboditeľa mesta. Podľa zistenia historika Ľuboslava Šmajdu, veliteľ Sisr bol volynským Čechom a januári 1944 sa ako dvadsaťročný prihlásil do 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Veľmi rýchlo postupoval v hodnostiach a z vojaka bol v novembri už podporučík – veliteľ guľometnej roty.

Spomínali sme aj na Smika

V apríli 1945 bol povýšený na poručíka a prevelený na Ministerstvo národnej obrany. Ako mnoho iných, hoci nezahynul guľkou, stal sa obeťou vojny. Zomrel iba ako dvadsaťtriročný dôstojník, 14. januára 1948 v Starom Smokovci na tuberkulózu. Keďže pre väčšinu účastníkov sú tieto informácie úplne neznáme, vyvstali ďalšie otázky. Najmä žiaci chceli vedieť viac o jeho mladosti, prípadne mieste, kde je pochovaný. O jeho hrobe však zatiaľ, žiaľ, nič nevieme.

Pripomenuli sme si aj výročie hrdinskej smrti Slováka Ota Smika. Zahynul pri holandskom Zwolle ako československý stíhač, veliteľ britskej 127. stíhacej perute. Bol povýšený do hodnosti generálmajora slovenských vzdušných síl in memoriam a pochovaný v Slávičom údolí v Bratislave.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.