Read Time:1 Minute, 51 Second

predseda SZPB preberá dar od Igora Schmidta

Martin Krno

Foto Ladislav Skrak a Branislav Balogh

Aktivisti oblastnej organizácie SZPB Bratislava a Klubu Nového slova si 21. decembra pripomenuli 79. výročie prijatia Vianočnej dohody pred jej pamätníkom na Gajovej ulici. Práve tam bol koncom roka 1943 prijatý tento významný historický dokument.

Od minulosti…

Člen Ústrednej rady SZPB Peter Weiss v príhovore zdôraznil, že zmluva o spoločnom boji proti ľudáckemu režimu sa zrodila vďaka tomu, že cestu k sebe si našli odbojové zložky spoločnosti, ktoré si predtým nevedeli prísť na meno. Spájala ich však myšlienka obnovenia demokratickej republiky Čechov a Slovákov na základe princípu rovného s rovným. Vytvorila sa ilegálna Slovenská národná rada ako vrcholový politický predstaviteľ nášho národa v boji proti fašizmu. Jej pokračovateľkou by mala byť aj súčasná Národná rada SR.

Náš oblastný funkcionár Igor Schmidt pri tejto slávnostnej príležitosti odovzdal predsedovi SZPB Pavlovi Sečkárovi a predsedovi jeho Klubu výtvarných umelcov a teoretikov, Ladislavovi Skrakovi, skicu partizána s obnaženou hruďou od akademického sochára Ladislava Beráka. Poslúžila mu pri tvorbe jedného z monumentálnych pomníkov v Žilinskom kraji. Výtvarné dielo Zväzu darovali potomkovia zaslúžilého umelca, ktorý ako osemdesiatročný zomrel v auguste 2018.

…k aktuálnemu dianiu

Prítomných sme pozvali na pohár vína do neďalekého sídla SZPB na Štúrovej ulici. Tam bolo už od rána ako v úli. Pavol Sečkár prijal hostí – predsedu inštitútu ASA, filozofa Martina Muránskeho, tajomníka Matice slovenskej, Petra Schvantnera a jej výskumného pracovníka Lukáša Perného, publicistu Jána Bábika a spisovateľa Gustáva Murína, ktorý mu odovzdal svoju novú knihu približujúcu SNP prostredníctvom životných príbehov konkrétnych účastníkov Povstania. Sčasti vyšli na pokračovanie v uplynulých mesiacoch v dvojtýždenníku antifašistov Bojovník.

Na stretnutí pri vínku, na ktorom okrem členov bratislavskej oblastnej organizácie nechýbali ani publicisti Jozef Schwarz a Mikuláš Kočan, sme prebrali s Gustom Murínom okrem histórie a jej literárneho zobrazenia aj aktuálne politické problémy. Vzápätí sa konalo stretnutie redaktorov časopisu Bojovník, na ktorej šéfredaktorskú štafetu prevzala od Braňa Ondruša novinárka Lýdia Kokavcová. Účastníkov porady pozval Pavol Sečkár na kapustnicu, ktorá sa tradične pred Vianocami podáva pre zamestnancov Ústrednej rady SZPB. Tohto roku ju vynikajúco navarila naša ekonómka Janka Staroselská.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.