Read Time:1 Minute, 38 Second

Členovia Oblastnej organizácie SZPB Galanta

Alžbeta Pongrácová, tajomníčka OblV SZPB Galanta

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu a 78. výročia oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau sme sa, členovia OO SZPB Galanta,  zúčastnili 28.1.2023 v Múzeu holokaustu v Seredi na spomienkovom koncerte komorného orchestra Bruna Waltera. 

Pred koncertom odznela modlitba kadiš za obete holokaustu v podaní Jozefa Schulcza. Orchester Bruna Waltera hral pod taktovkou Jacka Martina Händlera, ktorého otca týrali v priestoroch súčasného múzea počas druhej svetovej vojny.

Na  koncerte odzneli skladby od Mozarta, Bacha, Šostakoviča a Ivesa. 

V príhovore splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Jána Hero povedal:

Uchovávanie spomienok o perzekuovaných Židoch, Rómoch a iných obetiach a pripomínanie si ich utrpenia, je mimoriadne dôležité aj pre súčasnú generáciu. Je to kvôli pamiatke všetkých obetí. Ale obzvlášť je to dôležité pre nás všetkých, lebo my sme dnes tí, ktorí môžeme ovplyvňovať dejiny, tak aby Európa a Slovensko boli miestom pre každého z nás.“

Symfonický orchester bol založený  v roku 2004 na Hudobných dňoch Bruna Waltera v Bratislave. Jadro tvoria hudobníci z orchestrov regiónu medzi Viedňou, Bratislavou a Budapešťou. Spoluúčinkujú aj medzinárodne renomovaní sólisti.

 „Orchester Bruna Waltera pod taktovkou famózneho Jacka Martina Händlera rozcítil celé publikum.  Dôstojné podujatie zanechalo vo všetkých prítomných hlboký dojem. Je mi cťou, že som mohol pomôcť s jeho organizovaním,“ uviedol riaditeľ múzea Martin Korčok.

Známy skladateľ a dirigent, bratislavský rodák, Jack Martin Händler, počas svojho pôsobenia vystupoval nielen na domácej pôde, ale aj po celom svete. Za svoje zásluhy získal mnohé ocenenia, v Nemecku, Rakúsku, Fínsku či Luxembursku. V roku 2008 ho vymenovala Európska komisia za vyslanca EÚ pre interkultúrny dialóg.

Tento rok si z rúk prezidentky SR prevzal Rad Ľudovíta Štúra za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.