Read Time:1 Minute, 55 Second

Ivan Gecko, podpredseda ZO Júliusa Bolfíka Rimavská Sobota

Život každého človeka je plný vzácnych a neopakovateľných okamihov. Takúto krásnu chvíľu si 1. februára 2023 pripomína aj Ondrej Trocha z Rimavskej Soboty. Oslavuje sté výročie svojho narodenia. Je dlhoročným členom ZO SZPB Júliusa Bolfíka v Rimavskej Sobote.

Prežil neľahký, ale krásny a úspešný život. Vo veku dvoch rokov stratil matku, v šiestich rokoch aj otca. Ujala sa ho stará mama a neskôr starší brat. Nikdy mu nič podstatné nechýbalo, no život bez rodičov nebol jednoduchý.

Sám spomína, že keď mal devätnásť rokov, keď dostal prvý povolávací rozkaz. Chcel byť výsadkárom, ale politická orientácia jeho brata ho vrátila domov. Presne 15. júna 1944 dostal druhý povolávací rozkaz, narukoval do Pezinka. V prvé septembrové dni roku 1944 odtiaľ odišiel so skupinou vojakov na miesto určenia, do Brezna. Z Brezna bol odoslaný do obranného priestoru v okolí dnešného Žiaru nad Hronom. Jeho čatu tam pre hroziace nebezpečenstvo po dlhom čase a urputných bojoch rozpustili. Nedokázal prejsť cez rozvodnený Hron, zajali ho fašisti a odtransportovali do nemeckého pracovného tábora v Hannoveri. Bol to „pracovný tábor“, takmer totožný s koncentračným. Koncom februára 1945 bol tábor oslobodený a Ondrej Trocha sa konečne vydal na cestu domov. Skutočného oslobodenia sa však dočkal až 4. apríla 1945 v Bratislave a tento deň oslavuje každý rok ako deň druhého narodenia. Strastiplná cesta pokračovala až do rodnej obce Rovné v okrese Rimavská Sobota.

Celý ďalší život venoval práci pri skvalitňovaní vzdelávania a rozvoji školstva. Prinášame prehľad jeho pôsobenia:

1946-1950 učiteľ, Národná škola Potok
1950-1953 radca, odbor školstva KNV, Banská Bystrica
1953-1960 riaditeľ, Škola národná Potok
1960-1962 inšpektor pre kultúru, ONV odbor školstva Rimavská Sobota
1962-1967 učiteľ a riaditeľ, ZDŠ 1-5 ročník Veľké Teriakovce
1967-1968 učiteľ a zástupca riaditeľa, ZDŠ Veľké Teriakovce
1968-1971 riaditeľ, 3. ZDŠ Rimavská Sobota
1972-1983 vedúci odboru školstva, ONV Rimavská Sobota

Udelili mu štátne aj rezortné vyznamenania a k cenným patria aj naše zväzové ocenenia. Ešte v roku 2019 mu primátor udelil Cenu mesta Rimavská Sobota za odbojársku činnosť v období druhej svetovej vojny a dlhoročné pedagogické pôsobenie v okrese aj meste Rimavská Sobota.

Ondrej Trocha je posledným žijúcim priamym účastníkom národnooslobodzovacieho boja v našej základnej organizácii. Aj preto mu želáme mnoho pevného a primeraného zdravia a pokojné žitie v kruhu rodiny svojej dcéry. Blahoželajú mu všetci odbojári.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.