Read Time:1 Minute, 46 Second

Hrob rodičov Jána Gulána, na ktorom spočíva aj schránka so zemou z jeho hrobu. foto autor

Vojtech Nárožný, predseda ZO SZPB Stará Kremnička

Po vyše siedmych desaťročiach sme zistili mená dvadsiatich troch hrdinov, ktorí obetovali svoje životy pri obrane našej obce v októbri 1944 počas SNP. V prípade Jána Gulána z Lubiny sme zistili, že jeho rodičia po celé tie roky nevedeli, kde zahynul a kde leží ich syn.

Výbor našej ZO preto uskutočnil zájazd do jeho rodnej obce pod Javorinou na slovensko – moravskom pohraničí.Začiatkom augusta 2022 sme priniesli do Lubiny zem z jeho hrobu, aby sa aspoň takto symbolicky vrátil do rodného kraja k rodičom. V Lubine nás privítal jeho synovec, prof. Ladislav Gulan s príbuznými, a starosta Martin Beňatinský. Na stretnutí nám historička Oľga Hrabovská priblížila históriu obce, účasť jej obyvateľov v druhej svetovej vojne a SNP, ako aj súčasnosť. Prehliadli sme si aj obecné múzeum v rodnom dome Samuela Štúra, otca Ľudovíta Štúra.

Ďakujeme

Na miestnom cintoríne zazneli pri hrobe rodičov Jána Gulána dojemné verše básne Otcova roľa, končiace slovami „…ochrancu nemá.“ Vzápätí sme na hrob uložili schránku s prinesenou zemou a náš starosta Stanislav Rigo položil veniec vďaky za všetkých jej občanov. Po hymnickej piesni Kto za pravdu horí a  chvíľke ticha sme sa presunuli k pamätníku SNP na vrchu Roh. Tamojší areál nás prekvapil svojou rozlohou a dokonalou čistotou a úpravou. Martin Beňatinský nám porozprával o účasti a obetiach ľudí tohto kraja v SNP. Aj im sme sa poďakovali vencom a veršami oslavujúcich tých, „čo pred rokmi vlasť našu bránili“ a vyzývajúcich „mocných tohto sveta, nikdy nedopustiť požiar vojny zas“. Partizánskou piesňou Tichá noc, tmavá noc, krásna je, sme ukončili našu púť vďaky pod Veľkú Javorinu, k hrobu rodičov bojovníka SNP, Ján Gulána.

Cestou z pamätníka nám domáci doslova vyrazili dych slávnostným pohostením v reštaurácii Roh. Takto si uctiť hostí dokážu len ľudia s veľkým srdcom a ušľachtilou mysľou – a takí ľudia žijú pod Veľkou Javorinou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.