Read Time:2 Minute, 7 Second

Zamierili sme do škôl

Martin Šoman, člen ZO SZPB Košice

Jednou zo samozrejmých hlavných priorít SZPB je udržiavanie historickej pamäti v súvislosti s vojnovými hrôzami, ktorými si Európa prešla v rokoch 1936 – 1945. Je to nesmierne dôležité. Ak totiž nechceme, aby sa niečo podobné niekedy zopakovalo, je povinnosťou ľudí, ktorým záleží na spoločenskom dobre, hovoriť aj o týchto udalostiach 20. storočia.

Bohužiaľ, v poslednom období môžeme pozorovať nárast neofašistických tendencií, nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Zvyšuje sa celospoločenské napätie, ktoré prirodzene vytvára atmosféru konfliktu. Fašistická ideológia a jej rôzne formy môžu z takejto situácie ťažiť a strhnúť na svoju stranu väčší počet ľudí. Aj toto sú dôvody, pre ktoré sme sa rozhodli využiť lektora ÚR SZPB, Mirka Libu. Rozbehli sme projekt rozsiahleho vzdelávania v školách v košickej oblasti, s dôrazom na udalosti druhej svetovej vojny, skutočnosti pred ňou a po jej skončení.

Prvá prednáška bola na základnej škole v Čani v októbri minulého roka. Vzhľadom na regionálny rozmer prednášok sme sa ju usilovali priblížiť okolitému prostrediu: bola zameraná na boje v Dargovskom priesmyku, no v celkovom kontexte prebiehajúcej vojny.

Záujem a pozitívna reakcia

Veľmi zaujímavé bolo sledovať reakcie žiakov deviateho ročníka základnej školy. Totiž, udalosti rozoberané v rámci prednášky ešte na vyučovaní nepreberali, no o prednášané informácie prejavili značný záujem, k téme mali otázky. Ukázalo sa, že žiaci o  historických faktoch oslobodzovania regiónu Slánskeho pohoria vedia veľmi málo, pretože sa k nim len ťažko dostávajú.

Pozitívna reakcia žiakov nás povzbudila, aby sme v týchto aktivitách pokračovali. Nič z toho by sme však neuskutočnili a nedosiahli bez aktívneho a ústretového prístupu pani učiteľky Viery Vaskovej, ktorá nám umožnila prednášku realizovať. Spomínam to aj preto, že sám som bol jej žiakom na základnej škole v Čani. V dobe mojej mladosti však o podobné témy veľa spolužiakov nejavilo záujem.

Ideme na ďalšie školy

V súčasnosti pripravujeme celú sériu prednášok podobného charakteru. Mali by sa uskutočniť v roku 2023 aj na úrovni stredných či vysokých škôl. Ich dôležitosť vyplýva z úvodných slov tohto článku a presadzovania základných hodnôt vlastenectva, demokracie a humanizmu zo strany SZPB. V praxi realizujeme princípy slobody, demokracie, sociálnej spravodlivosti a rovnosti medzi ľuďmi. Ak rezignujeme na tieto aktivity, je možné, že mládež bez prístupu ku kvalitným a pravdivým informáciám o fašizme a nacizme padne do náručia demagógie, ktorá z tejto hroznej ideológie vychádza.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.