Read Time:3 Minute, 4 Second

Milí priatelia, milí čitatelia,

do začínajúceho roku 2023 prajem vám a vašim blízkym zdravie a pokoj.

Minulý rok bol poznačený pandémiou COVID-19. Ochromila spoločenský a hospodársky život Slovenska. Neskôr nás zasiahol vojnový konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Tieto udalosti zásadne ovplyvnili aj dianie v našej organizácii.

Pandémia obmedzovala osobné kontakty, bránila schôdzkovej činnosti, zhromažďovaniu sa na pietnych aktoch a oslavách. Konflikt na Ukrajine vnímame v mnohých zložitých súvislostiach. Vo vojne proti sebe sa ocitli dva národy, ktoré kedysi bok po boku bojovali. V našich mysliach sú hlboko zakorenené spomienky na druhú svetovú vojnu. Ako protifašistická organizácia, ktorej vznik sa datuje do roku 1947, máme vo vedomí uloženú historickú skutočnosť, keď Červená armáda so spojencami a Československým armádnym zborom za cenu nesmiernych obetí oslobodzovali spod hitlerovskej okupácie vtedajšie Československo.

Je nevyhnutné v tejto súvislosti spomenúť Slovenské národné povstanie. Vojenský a politický odkaz tohto mimoriadne významného počinu v novodobých dejinách našej vlasti je stále aktuálny. Ešte stále máme možnosť o tomto období živo diskutovať s tými, ktorí tieto udalosti osobne prežili. Ceníme si vyznamenanie nášho člena, pána Vladimíra Strmeňa, Radom Ľudovíta Štúra II. stupňa. SNP prežil ako jeho priamy účastník.

Politický odkaz SNP je nemenej významný ako jeho odkaz vojenský. Na základe Vianočnej dohody v roku 1943 vznikla Slovenská národná rada ako politický inštitút, ktorý viedol národ do povstania. V podstate tá Národná rada Slovenskej republiky, ktorá je podnes naším zákonodarným orgánom.

Spomínam to pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Pred tridsiatimi rokmi sa definitívne zavŕšila túžba Slovákov mať vlastný štát. Túžba mnohých generácií a vlastencov. Pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je samozrejmé a prirodzené si tieto tradície ctiť a obhajovať ich.

Nemôžeme však žiť iba minulosťou.

Súčasnosť si vyžaduje mať jasno v tom, proti čomu a ako sa postaviť. Mysleli sme si, že fašizmus sa po ukončení druhej svetovej vojny skončil. Neraz sa vynárajú otázky o potrebe protifašistickej organizácie. Či už nie je generačne prekonaná. A fašizmus? Neskončil sa! Mení svoju tvár. Vyvíja sa tak ako sa menia a vyvíjajú aj iné ideológie. Dnešný fašizmus sa schováva do rôznych prúdov a foriem ultraliberalizmu, extrémnej pravice či extrémnej ľavice. Značne tomu napomáha internet. Kyberpriestor umožňuje kričiacej menšine a jednotlivcom hlásať rôzne názory, nálepkovať, manipulovať verejnú mienku. Mnohé debaty, hoci aj v pohostinstvách, sa vedú na základe prečítaného zo sociálnych sietí.

Aktuálne stojíme pred radom výziev. Ako antifašisti sme odhodlaní hľadať a vytvárať účinné nástroje a formy, ako zvládnuť tento názorový súboj. Bez spolupráce s antifašistami vo svete nebudeme mať úspech.

Najdôležitejšou udalosťou roka 2023 pre nás bude v máji 18. zjazd SZPB. Konajú sa výročné členské schôdze základných organizácií. V priebehu januára sa začínajú oblastné konferencie, po nich, v máji, nasleduje zjazd.

Mimoriadnu pozornosť treba venovať činnosti základných organizácií a personálnej práci v nich. Iba oslavovaním minulosti to do budúcna nepôjde. Ďalšou zo základných úloh bude získavanie zručností pohybovať sa v kyberpriestore. Nestačí reagovať na ataky, statusy či názory. Je nevyhnutné vytvárať vlastnú názorovú platformu. Základ máme. Máme tlačené médium, noviny Bojovník. Máme vlastnú webstránku a vlastný profil na sociálnej sieti Facebook. Treba si ale uvedomiť, že počet kliknutí nie je znak reálneho záujmu o predkladaný obsah. Ani klik na ikonu, resp. na nejaký dopredu navrhnutý smajlík, ešte nie je názor. Len zvádza k uniformnej povrchnosti. Nie je vylúčené, že záujem o našu stránku môže byť prejavom zvedavosti na to, čo robíme. Potom nás niekde inde niekto iný napadne a zosmiešni. Je to v prvom rade závislé od osobného presvedčenia, osobných postojov, vedomostí, osobnej odvahy o veciach diskutovať, obhajovať svoj názor a presvedčenie.

Ešte raz mi dovoľte na záver vám popriať zdravie a úspech v našom spoločnom úsilí po celý rok 2023.

Pavol Sečkár, predseda SZPB

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.