Read Time:1 Minute, 6 Second

Ján Rohár

Špeciálne poďakovanie za bezproblémové zorganizovanie a priebeh celej našej cesty do Užhorodu patrí nášmu šoférovi a spoluorganizátorovi – honorárnemu konzulovi Ukrajiny na Slovensku Stanislavovi Obickému. Bez jeho osobného angažovania by bola podobná cesta len veľmi ťažko predstaviteľná. 

Na Ukrajine pôsobí už 30 rokov a vďaka svojim aktivitám je známy v celom slovensko-ukrajinskom pohraničí.  Našej delegácií sa osobne venoval a zabezpečil nám maximálne pohodlie. Vybavil aj prítomnosť slovenskej a ukrajinskej televízie a sám zaplatil slávnostný obed v užhorodskej reštaurácií.

Nejde pritom o prvú akciu, pri ktorej sa Stanislav Obický osobne angažoval v prospech SZPB. Už minulý rok výrazne pomohol pri organizovaní osláv SNP v obci Petrovce, kde sa aj stretol s predsedom SZPB Pavlom Sečkárom. Jeho názory a postoje sú tak veľmi blízke hodnotám, ktoré háji SZPB.

V najnovšej iniciatíve SZPB na podporu pamiatky na sovietskych vojnových veteránov vidí najmä posolstvo mieru: „Musíme spolu hovoriť, lebo kde zlyhávajú politici a diplomati, tam nastáva konflikt.“ Podľa neho treba okamžite nastoliť mier. Verí, že každý konflikt sa dá mierovo urovnať. Aj preto musíme hovoriť o hrôzach a zle, ktoré prežili veteráni II. sv. vojny, aby sme pochopili, že vojna nie je pre ľudí, ale len pre tých, čo na nej bohatnú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.