Read Time:1 Minute, 35 Second

Verejná diskusia s historikom Michalom Macháčkom, zľava J. Lysý, J. Janošovský, M. Macháček a M. Muránsky.

Katarína Frišová, tajomníčka OblV SZPB Bratislava

foto: Martin Krno

Spomienkové stretnutie pri hrobe rodáka z bratislavskej Dúbravky, Gustáva Husáka, zorganizovala pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia oblastná organizácia SZPB Bratislava v spolupráci s Klubom Nového slova a inštitútom ASA. Podujatie otvoril predseda OblV SZPB Martin Krno. Osobné spomienky na stretnutia s Gustávom Husákom po druhej svetovej vojne prezentovala bývalá partizánka Anna Bergerová. Historik, publicista a člen SZPB, docent Eduard Chmelár zdôraznil význam tohto „najvýraznejšieho slovenského štátnika minulého storočia” pre politický, sociálny a kultúrny rozvoj Slovenska. Syn bývalého prezidenta ČSSR Vladimír Husák poďakoval prítomným za účasť a prednesené slová. Stretnutie bolo príležitosťou na diskusie medzi prítomnými o nedávnej minulosti a najnovšej súčasnosti.

O bývalom prezidentovi len o pár dní neskôr mimoriadne pútavo a analyticky rozprával aj český historik Michal Macháček, autor známej knihy Gustáv Husák. Prijal pozvanie na verejnú diskusiu na pôde inštitútu ASA v Bratislave s názvom Gustáv Husák a dnešok. Zorganizoval ju tamojší Oblastný výbor SZPB, Inštitút ASA, Klub Nového slova a Liga pre národnú a sociálnu záchranu. V preplnenej sále zaznelo množstvo otázok a postrehov z publika, historik Michal Macháček sa s prítomnými podelil aj o menej známe fakty z osobného života bývalého prezidenta, rovnako tak urobil aj prezidentov syn, Vladimír Husák, ktorý sa narodil na jeseň 1944 v Moskve. Do debaty sa viackrát zapojil predseda KNS prof. Jozef Lysý, predstaviteľ ASA prof. Martin Muránsky a moderátor podujatia Juraj Janošovský. Na akcii sa zúčastnilo viacero členov SZPB vrátane podpredsedu ÚR Jozefa Ťažkého a predsedu OblV Bratislava Martina Krnu. Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť osobne, bola diskusia vysielaná naživo cez internet prostredníctvom aplikácie zoom.

Čitatelia Bojovníka budú mať možnosť prečítať si veľký rozhovor s Michalom Macháčkom v niektorom z ďalších vydaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.