Read Time:1 Minute, 48 Second

Braňo Balogh

Vo veku 90 rokov nás v utorok 13. decembra po krátkej chorobe v pokoji opustil major v. v. Ladislav Neuwirth. Dlhé roky bol veľmi aktívnym členom a funkcionárom OblV SZPB Bratislava. Rodák z Liptovského Hrádku sa rozhodol pre vstup do armády, kde pôsobil vyše dvoch desaťročí. Počas štúdia na strednej vojenskej škole mal možnosť prehľadávať územie, po ktorom prešli sotne UPA, tzv. banderovci.  Prešiel viacerými pozíciami, cez veliteľa čaty protivzdušnej obrany v Prahe až po dôstojnícku funkciu v Martine, kde sa opakovane stretol aj s Ludvíkom Svobodom pri jeho cestách do Vysokých Tatier. Viac krát prednášal mládeži počas výročí Karpatsko-duklianskej operácie. Keďže táto práca ho veľmi napĺňala, po odchode do výslužby sa rozhodol pracovať na ZŠ v Jelke. Mnohí jeho žiaci na neho spomínajú ako na láskavého a vtipného pedagóga.

Napriek možnosti oddychu sa na dôchodku agilne angažoval v prospech SZPB. Za najvýznamnejší počin možno považovať obnovenie ZO SZPB v Senci v roku 2006, po pätnástich rokoch jej nečinnosti. Zo štyroch začínajúcich členov sa ich počet dodnes zdesaťnásobil. Inicioval množstvo prednášok na ZŠ a SŠ aj v rámci Senca, kde ešte žili priame účastníčky SNP, Helena Ivanišová, Zuzana Zrneková a Margita Koláriková. Práve činorodá aktivita viedla členov predsedníctva OblV Bratislava, aby ho ustanovili do neformálnej funkcie fotografa. Zaznamenal množstvo spomienkových podujatí a pravidelne prispieval do Bojovníka. V rámci OblV a Komisie učiteľov žien a mládeže pri ÚR SZPB sa ako bývalý vojak a učiteľ podieľal na príprave podujatí pre mládež, za všetky spomeňme súťaže Medzníky 2. sv. vojny a Behy oslobodenia.

Vlani Ladislava Neuwirtha ocenili Výročnou cenou Samuela Zocha. Bratislavský samosprávny kraj ju udeľuje osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj BSK a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí. Prakticky do posledných chvíľ sa staral o nástennú tabuľu pri MsKS v Senci, kde pravidelne informoval o dianí v SZPB a pripomínal si historické výročia.  Ústredná rada SZPB mu minulý rok za jeho celoživotnú prácu v prospech SZPB udelila medailu M. R. Štefánika I. stupňa. Ladislav Neuwirth bol nesmierne aktívnym, vľúdnym, duchaplným, vtipným človekom – a takým ostane navždy v srdciach tých, ktorí ho poznali.

Česť jeho pamiatke!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.