Read Time:1 Minute, 7 Second

Jozef Marunič, predseda OblV SZPB Nové Zámky

Členovia ZO SZPB v Štúrove sa 15.12.2022 zišli v aule SOŠ na Výročnej členskej schôdzy, aby zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok. V správe o činnosti predseda konštatoval, že prijaté uznesenia  a plánované podujatia boli splnené. Za hodnotené obdobie sme si pripomenuli:  výročie oslobodenia KT Osviečim –  Auschwitz,  oslobodenie mesta Štúrovo, ukončenie II.sv. vojny pri pamätníkoch v Štúrove a Kameníne. SNP sme si úctili autobusovým zájazdom na trase Zvolen, Banská Bystrica, Špania Dolina spoločnosť nám robil pán Vladimír Strmeň a tajomník ÚR. Ďalej sme si pripomenuli Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia pri pamätníku PRO MEMÓRIA v Štúrove, vznik ČSR a Deň vojnových veteránov. Všetkých našich podujatí sa zúčastňovali zástupcovia miestnej samosprávy, žiaci miestnych škôl a zástupcovia politických strán

V správe o činnosti bola vyhodnotená aj spolupráca s riaditeľmi SŠ,SOŠ a ZŠ,  riaditelia škôl nám prispievajú kultúrnym programom a účasťou žiakov na podujatiach.  ZO  pre nich zabezpečuje  besedy a voľné hodiny k významným udalostiam .

     Po správe o činnosti, schváleniu plánu práce a hlavných úloh na rok 2023 odovzdal predseda ZO ocenenia ÚR aktívnym členom ZO.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.