Read Time:1 Minute, 10 Second

Druhý zľava podpredseda SZPB Juraj Drotár a posledným vpravo je autor článku

Jozef Ťažký, podpredseda ÚR SZPB

foto – redakcia

V Belehrade sa 24. a 25. októbra zišli zástupcovia protifašistických organizácií združených v Medzinárodnej federácii bojovníkov odporu (FIR). SZPB zastupovali podpredsedovia ÚR SZPB Juraj Drotár a autor článku.

O antifašizme a nebezpečenstve pravicovej politiky v Európe hovorilo 31 rečníkov. Juraj Drotár priblížil situáciu na Slovensku z pohľadu SZPB. Na vystúpenia reagovala bohatá diskusia, ktorá upriamila pozornosť na vlnu pravicového extrémizmu naprieč Európou. Sprevádza ju nezakryté úsilie revidovať výsledky II. sv. vojny a oslabovať klasické antifašistické organizácie.

Viackrát zaznelo, aby sa z nás nestali salónni bojovníci proti fašizmu, zatiaľ čo v parlamentoch našich krajín „vyčíňajú“ extrémisti, ktorí sa chcú dostať k rozhodujúcej moci. Jedným z poznatkov všetkých zúčastnených je, že v tomto úsilí sa dajú dosiahnuť efektívne výsledky iba za aktívnej spolupráce s vládou, jej orgánmi a inštitúciami.

Dokopy vyše 100 delegátom vytvorili hostitelia z Federácie zväzov bojovníkov v národno-oslobdozovacích vojnách Srbska (SUBNOR) príjemné pracovné podmienky. Predseda FIR Vilmoš Hanti a generálny tajomník Ulrich Schneider za všetkých zúčastnených organizátorom poďakovali, osobitne predsedovi SUBNOR Vidosavovi Kovačevičovi.

Kongresovú deklaráciu predložil Ulrich Schneider príslušnému výboru Európskeho parlamentu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.