Read Time:1 Minute, 33 Second

PhDr. Ladislav Skrak

Obdobie skonu Ľudovíta Kukorelliho v závere novembra 1944, ktoré úzko súvisí aj s časom tokajíckej krvavej udalosti, považujme za podnet, aby sme sa umelecko-historicky hlbšie vrátili k osobnosti tohto významného partizánskeho veliteľa.

V prípade Tokajíka doslova bolo možné osláviť tragický podnet takmer michaelangelskou pietou, ktorú v tejto východoslovenskej obci sprítomnili roku 1957 akademický sochár Fraňo Gibala a architekt Ladislav Beisetzer, pričom námet rozpracovali ďalší národní, ktorí tkveli v tomto kraji – Orest DubayDezider Milly. Osobnosť Kukorelliho upútala výtvarne rozličným spôsobom. Predovšetkým ľudsky, autenticky.

Anna Onderová, ktorú spoznal na Orave v roku 1943, stala sa Kukorelliho manželkou koncom októbra nasledujúceho roku. Bola medičkou, zdravotnou sestrou a na sklonku života textilnou výtvarníčkou. Aktívne napomáhala výročným výstavám SZPB a stala sa aj členkou Klubu výtvarných umelcov a teoretikov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.