Read Time:1 Minute, 43 Second

Momentka z výročnej členskej schôdze v Dobrej Nive. foto autor

Ján Slosiarik, predseda ZO SZPB Dobrá Niva

Správa o činnosti organizácie za uplynulé obdobie (od konania 17. zjazdu SZPB) podrobne zhodnotila naše aktivity v čase poznačenom pandémiou. Na výročnej členskej schôdzi začiatkom decembra 2022, ktorú otvoril a viedol podpredseda základnej organizácie, Zdenko Zajac, sa predovšetkým bilancovalo.

Autor tohto textu zdôraznil, že vždy sme si dokázali pripomenúť významné výročia, a to aj pri rešpektovaní prijatých epidemiologických opatrení. Cenná je najmä naša spoluprácu so ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického. Žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú na turistických vychádzkach 8. mája. Aj v uplynulom roku boli niektorí z nich na vojenskom cintoríne v Liptovskom Mikuláši, či na turistickom pochode z Donovál do Korytnice. Deviataci absolvovali exkurziu do Múzea SNP v Banskej Bystrici, na Kalište a na vojenské cintoríny vo Zvolene. Vybrané družstvo sa zúčastnilo brannej súťaže na Švábe a v minulých rokoch sa škola zapojila aj do súťaže Medzníky 2. svetovej vojny. Pokiaľ to bolo možné, žiaci školy prispievali k oslavám niektorých výročí aj kultúrnym programom.

Za všetky aktivity patrí naše poďakovanie bývalej riaditeľke školy, PaedDr. Márii Slosiarikovej. Jej zásluhy boli ocenené aj Čestným uznaním ÚR SZPB. V závere autor tohto textu poďakoval ďalším trom členom výboru za ich prácu pre organizáciu: Márii Žilkovej, Zdenkovi Zajacovi a Jánovi Kyseľovi. Vo voľbách do výboru už zo zdravotných dôvodov nekandidovali.

Veľa plánov na rok 2023

V nasledujúcich tajných voľbách sme si do výboru ZO na ďalšie funkčné obdobie zvolili Renátu Mužíkovú, Anežku Sujovú, Jiřího Pospíšila, Karola Slúku a autora tohto textu, ktorého potom výbor potvrdil aj vo funkcii predsedu organizácie. Taktiež bol zvolený revízor účtov, Milan Štímeľ a delegáti na oblastnú konferenciu.

V diskusii sa hovorilo o úlohách, ktoré čakajú na členov organizácie v budúcom roku. Všetkých zaujali pripravované zájazdy na Čabraď, do Uhrovca i možnosť prejsť sa Clementisovým chodníkom. Po schválení plánu hlavných úloh sme zablahoželali Anne Čuhákovej a Jiřímu Pospíšilovi k ich životným jubileám.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.